Menü Kapat

Kimya Kongreleri Nelerdir? Nobel Kimya Ödülü

Türkiye akademisi nicelik olarak her yıl biraz daha ivmelenme göstermektedir. Ülke çapına yayılmış olan 200’den fazla üniversite bu gelişimin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Fakat bu gelişimin nitelik olarak hangi aşamada olduğu veya kurumsal gelişmenin bilimsel anlamda da paralel bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği önemli bir soru olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Fakat her ne olursa olsun ülke çapındaki akademik genişleme birçok bilim dalına daha fazla hareket alanı sağlamıştır. Bu anlamda altı çizilmesi gereken en önemli husus neredeyse bitimsiz bir şekilde organize edilmekte olan sempozyumlardır.

Kimya Kongreleri
Kimya Kongreleri

Türk dil Kurumu tarafından bilgi şöleni olarak isimlendirilen sempozyumlar, ülkenin farklı üniversitelerindeki akademisyenleri bir araya getiren, akademik etkileşime imkân tanıyan ve böylece yeni fikir ve buluşların gelişebilmesine zemin hazırlayan oldukça önemli faaliyetler arasında yer almaktadır.

Kimya Kongreleri Nelerdir?

Bu kapsamda Türk akademisinde en çok sempozyum düzenleyen bilim dalları arasında kimya disiplini gelmektedir. Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynaklar ve ham madde potansiyeli göz önüne alındığında Türkiye’nin önemli bir kimya endüstrisine sahip olduğu söylenebilir. Bu farkındalıkla özellikle 1980’li yıllarında başından itibaren her yıl birçok kimya kongresi düzenlenmektedir. Genellikle üniversiteler tarafından organize edilmekte olan bu kongre, sempozyum ve çalıştaylar da kimya biliminde meydana gelen son gelişmeler, icat edilen araç ve süreçler ile mevcut literatürün gözden geçirilmesi hedeflenmektedir.

Kimya Odulleri
Kimya Odulleri

Öte taraftan Aziz Sancar’ın 2015 yılında kazanmış olduğu Nobel Kimya Ödülü, ülkemiz akademisinde kimya bilimine karşı yeni bir ilginin doğmasına neden olmuştur. Fen-Edebiyat fakülteleri ile Fen Enstitüleri bu tarihten itibaren eğitsel programlarında kimya bilimi merkezli bazı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra 2020 yılında ülkemizde görülmeye başlayan pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmek için yine üniversitelerin kimya bölümleri ile kimya endüstrisinin köklü kuruluşlarının faaliyetleri ön plana çıkmıştır.