Poster Oturumları

POSTER OTURUMU 1
11 Eylül 2019
(SAAT:18.00-19.30) – KONGRE MERKEZİ FUAYE ALANI
P.1-001 Coker Ünitesi Şarjında Dara Tayini İçin Analiz Metodu Geliştirilmesi Tuğba Özaltın, Ziya Köstereli, Seda Karahan, Devrim Aydın, Feriye Şenol Kaptı, Begüm Avcı, Mert Haktanır Poster – Analitik Kimya
P.1-002 Vakum Gaz Yağının Detaylı Aromatik İçerik Analizi Ziya Köstereli, Seda Karahan, Mert Haktanır Poster – Analitik Kimya
P.1-003 Kurşun Kalsiyum Bazlı Izgara Alaşımlarının Korozyon Dayanımına Kalay Ve Baryum Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Karaoğlu, Yücel Şahin, Hatice Gökdemir Poster – Analitik Kimya
P.1-004 İğde Çekirdeğinin Piroliz Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz İle Modelden Bağımsız Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi Melike Koç, Gözde Gözke Poster – Analitik Kimya
P.1-005 Dipeptit-Homosülfonamit Türevlerinin Antioksidan Kapasitelerinin Metal Şelatlama Yöntemine Göre Belirlenmesi F. Zehra Küçükbay, Zehra Tekin, Nesrin Buğday, Hasan Küçükbay Poster – Analitik Kimya
P.1-006 Grafen Oksit/Fe3O4 Nanokompozit Memranların Hazırlanması Yunus Burçhan Kontaş, Elif Erçarıkcı, Murat Alanyalıoğlu Poster – Analitik Kimya
P.1-007 Grafen Esaslı Elektrokimyasal Aktüatörlerin Üretimi Seda Ergen, Zeriş Aksu, Murat Alanyalioğlu Poster – Analitik Kimya
P.1-008 Calendula Officinalis L. (Aynısefa) Bitkisinin Kuersetin Ve Rutin İçeriğinin Kromatografik Yöntem İle Tayini Yavuz Balıkçı, Deniz Çıkla Yılmaz, Güler Yalçın Poster – Analitik Kimya
P.1-009 Yüzey Aktif Madde Türünün Günlük Kontakt Lenslerden Bsa Proteinini Uzaklaştırma Üzerine Etkisi Selin Yücebıyık Poster – Analitik Kimya, Poster – Fiziko Kimya
P.1-010 Improved Switchable-Hydrophilicity Solvent Liquid-Liquid Microextraction Of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Followed By Direct Injection İnto Hplc Malek Hassan, Usama Alshana Poster – Analitik Kimya
P.1-011 Isolating Of Piperine From Black Pepper By Scaling-Up Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Mais Al-Nidawi, Usama Alshana, Jude Caleb, Zia Ur Rahman, Duygu Yiğit Hanoğlu, Ihsan Çalış Poster – Analitik Kimya
P.1-012 Sivas’In Suşehri İlçesinde Yetişen Alıç Meyvesinin Toplam Fenolik/Flavonoid İçeriği Ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi Zehra Tekin, Fatümetüzzehra Küçükbay Poster – Analitik Kimya
P.1-013 Kükürt Ve Kalay Katkılı Grafen Esaslı Elektrot İle Elektrokimyasal Karbondioksit İndirgenmesi Esra Buğçe Karataş Özkaraca, Metin Gencten, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya
P.1-014 Klorojenik Asit ve Rozmarinik Asidin Kafeik Asit Baskılı Polimer Üzerinde Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Şeyda Karaman Ersoy, Esma Tütem, Kevser Sözgen Başkan, Reşat Apak Poster – Analitik Kimya
P.1-015 L-Fenilalaninin Elektrokimyasal Tayini için Modifiye Elektrot Temelli Sensör Geliştirilmesi Zeynep Demir, Özge Gördük, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya
P.1-016 Formaldehit Tayini İçin Spektrofluorimetrik Sensör Geliştirilmesi Irmak Kayış, Soner Çubuk, M. Vezir Kahraman Poster – Analitik Kimya
P.1-017 Fe(III) Tayini için Polimerik Esaslı Fluorimetrik Sensör Soner Çubuk, Didem Aydın Poster – Analitik Kimya
P.1-018 Fenoksi Fosfazen Türevi Schiff Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Kübra Nergiz, Nebahat Demirhan Poster – Anorganik Kimya
P.1-019 Fenoksi Fosfazen Türevi Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Sentezi Ve Karakterizasyonu Kübra Nergiz, Nebahat Demirhan Poster – Anorganik Kimya
P.1-020 Kanserin Fotodinamik Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni 3-(Morpholinomethyl)-Biphenyl-4-Ol Sübstitüe Silisyum (Iv) Ftalosiyaninlerin Sentezi, Yapı Aydınlatılması Ve Özelliklerinin İncelenmesi Khaoula Khezami, Mahmut Durmuş Poster – Anorganik Kimya
P.1-021 Tek Perovskit Yapıların Hidrotermal Sentezi Ve Güneş Pili Uygulamaları Boğaçhan Misdik, Emel Yıldız Poster – Anorganik Kimya
P.1-022 İzatin Ve Dihalojen Sübstitüe Salisilaldehitlerden Türeyen Asimetrik Bistiyokarbohidrazon Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyoaktif Özellikleri Ayşe Erçağ, Yeliz Kaya, Ayşe Seher BİrteksÖz Tan, Mayram Hacioğlu Poster – Anorganik Kimya
P.1-023 Farklı Işık Toplayıcı Gruplar İçeren Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Baybars Köksoy, Hazel Yetkin, Ahmet Şenocak, Yüksel Güney, Mahmut Durmuş, Erhan Demirbaş Poster – Anorganik Kimya
P.1-024 Bazı Hurma Çeşitlerinin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Pestisit Kalıntılarının Araştırılması Güldeniz Yazıcı, Neslihan Saki Poster – Biyokimya
P.1-025 2-Hidroksi-4-Metoksibenzofenon’ Dan Türeyen Bistiyokarbohidrazon Ligandının Yeni Karışık Ligandlı Ni(Iı) Kompleksinin Sentezi Ve X-Işını Kristallografik Çalışmaları Yeliz Kaya, Ayşe Erçağ Poster – Anorganik Kimya
P.1-026 Pdt Uygulamaları İçin Non-Periferal Konumlarda 3,5-Bis(Triflorometil)Fenoksi Gruplarını İçeren Yeni Tetrasübstitüe Çinko Ftalosiyanin Sentezi Çetin Çelik, Özgül Sağlam, Makbule Burkut Koçak Poster – Anorganik Kimya
P.1-027 Ferrosen İçeren Benzimidazol Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ozan Süleyman Ürgüt, Aydin Tavman Poster – Anorganik Kimya
P.1-028 Heterosiklik Gruplar İçeren Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Eda Erdemir, Hanife İbişoğlu, Devrim Atilla, Yunus Zorlu, Elif Şenkuytu Poster – Anorganik Kimya
P.1-029 Ono-Verici Uçlu Ligantlar İle Elde Edilmiş Organokalay(Iv) Komplekslerinin Teorik Absorpsiyon Spektrumlarının İrdelenmesi Gökhan Şirikçi Poster – Anorganik Kimya
P.1-030 Nonlineer Optik Uygulamaları İçin 3,5-Bis(Triflorometil)Fenoksi Grupları İçeren Yeni Push-Pull Asimetrik Çinko Ftalosiyanin Sentezi Ve Karakterizasyonu Erem Ahmetali, Hande Pekbelgin Karaoğlu, Makbule Burkut Koçak Poster – Anorganik Kimya
P.1-031 Karbazol Substituye Asimetrik Kobalt Ftalosiyanin Hacer Yasemin Yenilmez, Eda Kumral, Selin Gümrükçü, Belkıs Ustamehmetoğlu, Zehra Altuntaş Bayır Poster – Anorganik Kimya
P.1-032 Polimerik Yapıdaki Antimon (Iıı) Halojenür-İmidazolidintiyon Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Kristal Yapılarının İncelenmesi Okan Uçar, İbrahim İsmet Öztürk , Anita M. Grzeskiewicz Poster – Anorganik Kimya
P.1-033 Şeker Borat Esterlerinin Sentezlenmesi Antioksidan & Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması Hanne Dilara Küçük, Neslihan Şaki Poster – Biyokimya
P.1-034 Washingtonia Filifera Tohum Özlerinin Anti Bakteriyel Ve Antioksidan Aktiviteleri Hatice Uluçınar Poster – Biyokimya, Poster – Kimya Eğitimi
P.1-035 Plasmodium Vivax Ldh’Inın Tanı Kiti Geliştirilmesi Amacıyla Saflaştırılması Tuğba Gül İnci, Osman M. UĞurel, Sinem YakarsÖnmez, Dilek Turgut-Balik Poster – Biyokimya
P.1-036 Asetilkolinesterazin İletken Tiyol-Ene Kürlenebilen Filmler Üzerine İmmobilizasyonu Ve Asetilkolin-Esteraz Biyosensörünün Geliştirilmesi Buse Akgül, Emrah Çakmakçi, Efe Batuhan Orman, Ayşe Ogan Poster – Biyokimya, Poster – Fiziko Kimya, Poster – Organik Kimya
P.1-037 Hücresiz Sentetik Biyoloji İle Protein Sentezinde Geobacillus’Un Potansiyeli Gülce Çelen, Neşe Bayar, Dilek Turgut-Balık Poster – Biyokimya
P.1-038 Bacteriodes Fragillis Enolaz Inhibitorü Belirlenmesine Yönelik Sanal Ligand Tarama Ve Moleküler Yanaştırma Çalışmaları Erennur Ugurel, Sinem Yakarsonmez, Emrah Sariyer, Özal Mutlu, Osman M. Ugurel, Dilek Turgut-Balik Poster – Biyokimya, Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.1-039 Gıda atıklarından kollajen ekstraksiyonu ve kitosan, polihidroksialkanoat kompozitlerinin hazırlanması Ayzin Odabaş, Özkan Danış Poster – Biyokimya
P.1-040 Aspergillus niger ile Fenolün Biyolojik Parçalanması  Mesut Bilgi, Ayşegül Peksel Poster – Biyokimya
P.1-041 Inte-Cote2 Sisteminde Fiziko-Kimyasal Karşılıklı Etkinin Ve Alışımların Termodinamik Fonksionlarının Özellikleri Mehriban Hasanova, Chingiz Abilov, Nigar Huseynova Poster – Fiziko Kimya
P.1-042 Çeşitli Yöntemlerle Magnetit Nanotaneciklerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Hatice Ardar Poster – Fiziko Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.1-043 Şekil Hafızalı Poliüretan Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Leyla Uranbey Poster – Fiziko Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-044 İlaç Etken Maddelerinin Farklı Ph Koşullarında Yüzey Aktif Madde Miselleri İle Etkileşimleri Ayhan Kaya, Sinem Göktürk Poster – Fiziko Kimya
P.1-045 Farmasötik Azo Boyar Maddeler Ve Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler Arasındaki Etkileşimler Ceyda Uçkun, Sinem Göktürk Poster – Fiziko Kimya
P.1-046 Ppy Ve Ppy/Zeolit Adsorbanı Kullanarak Diklofenak Sodyum İlaç Etkin Maddesinin Atık Sulardan Giderimi Irem Ecenur Çimlek, Sibel Zor Poster – Fiziko Kimya
P.1-047 Tiyol-En Reaksiyonlarında Çözücü Etkisi İpek Munar, İsa Değirmenci, Viktorya Aviyente Poster – Fiziko Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-048 Pedot-İndirgenmiş Grafen Oksit İle Modifiye Edilmiş Nikel Köpük Elektrotlarla Hazırlanan Asimetrik Süperkapasitörlerin Performansının İncelenmesi Zeynep Aktaş, Sibel Yazar, Sinem Ortaboy, Gulten Atun Poster – Fiziko Kimya
P.1-049 Keteniminyum Tuzlarının Oluşumuyla İlgili Hesaplamalı Çalışma Zeynep Aktaş, Şaron Çatak, Gamze Tanrıver, Alain De Mesmaeker, Alexandre Lumbroso, Sarah Sulzer-Mossé, Amandine Kolleth Poster – Fiziko Kimya
P.1-050 Tgk Metodu İle Dibutil Amin Modifiye Polistiren Esaslı Polimerin Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi Ayşegül Çiğdem Adigüzel, Burak Korkmaz, Fatih Çakar, Özlem Cankurtaran, B. Filiz Şenkal, Ferdane Karaman Poster – Fiziko Kimya
P.1-051 Karbonmonoksit salınımı yapan [Mn(CO)3(bpy)(N-Benzimidazole)]PF6 kompleksinin farklı pH ve ortamlarda aktivite ve kararlılığının incelenmesi Gaye Güngör, Dolunay Şakar Daşdan, Elvan Üstün Poster – Fiziko Kimya
P.1-052 Poli (metil eter-alt-maleik anhidrit)-pregabalin ilaç taşıma sisteminin katalizör varlığında sentezi ve karakterizasyonu Kadir Çakıral, Dolunay Şakar Daşdan Poster – Polimer Kimyası
P.1-053 Perilen İçeren Pi-Konjüge Polimerlerin Sentezi Ve Opto-Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi  Tuğçe Kaya, Çiğdem Taşdelen Yücedağ, Simge Tarkuç Poster – Fiziko Kimya, Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-054 Zno Nano Çubukların Üzerine Kaplanan Güneş Işığına Duyarlı Cu(I) Kompleksinin Suyun Fotoelektrokimyasal Ayrıştırılmasındaki Fotokatalitik Etkinliğinin Belirlenmesi Gülfeza Kardaş, Fatih Tezcan Poster – Fiziko Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.1-055 Keteniminyum Tuzlarının İnter Ve İntramoleküler [2+2] Siklokatılma Tepkimelerindeki Reaktivitesi- Dft Çalışması Beyza Horoz, Şaron Çatak, Gamze Tanriver, Amandine Koleth, Alain De Mesmaeker, Alexandre Lumbroso, Sarah Sulzer-Mosse Poster – Fiziko Kimya
P.1-056 Molekül İçi Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonuyla Yeni Bir Sınıf Alifatik 1,3,4-Tiyadiazol-2(3H)-On Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Hakan Tahtacı, Gözde Aydın Poster – Organik Kimya
P.1-057 Synthesis Of Terminal Dicarboxylic Acid (C4-C8) Esters Of Various Structures Kamala Israfilova, Maharram Mammadyarov, Fatmakhanym Aliyeva Poster – Organik Kimya
P.1-058 Substitüe Halonaftakinonların Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması Zeynep Özyıldız, Zeliha Gokmen Poster – Organik Kimya
P.1-059 Biyolojik Olarak Aktif Naftakinon Bileşiklerinin Sentezi Zeliha Gokmen, Zeynep Özyıldız Poster – Organik Kimya
P.1-060 Nitro Compounds Mono- And Diesters Of Alkenylsuccinic Acids As The Component Of Conservation Liquids Fidan Mammadova, Fatmakhanim Aliyeva, Maharram Mammadyarov, Vagif Abbasov Poster – Organik Kimya
P.1-061 Enzimatik Hidroliz Yöntemi İle Kiral 1,3-Keto Alkollerin Sentezi Tülay Yildiz Poster – Organik Kimya
P.1-062 6-(2-Fenildiazenil)-3-Asetilkumarin’Den Türetilen Bazı Kalkonlar Hülya Çelik Onar, Hasniye Yaşa, Belma Hasdemir, Hava Dudu Taslak Poster – Organik Kimya
P.1-063 Yeni Bazı Kumarin Kalkonların Sentezi Hasniye Yaşa, Hülya Çelik Onar, Belma Hasdemir, Hava Dudu Taslak Poster – Organik Kimya
P.1-064 Siklopentapirazol Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması Hatice Başpınar Küçük, Betül Giray, Ayşe Esra Karadağ, Özgecan Şavluğ İpek, Mustafa Güzel Poster – Organik Kimya
P.1-065 Tersiyer Butil Katekolden Elde Edilen Diftalonitril Bileşiği İle Yeni Mono Nükleer Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Safinaz Şahin, Zafer Odabaş Poster – Organik Kimya
P.1-066 3,5-Di-Tert-Butilbenzen-1,2-Bis(Oksi) Köprülü Yeni Dinükleer Top Tipi Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Safinaz Şahin, Zafer Odabaş Poster – Organik Kimya
P.1-067 Bazı Kiral Fenil Sübstitüe Γ- Ve Δ- Amino Esterlerin Asimetrik Sentezi Belma Hasdemir, Hasniye Yaşa, Tülay Yıldız, Hatice Başpınar Küçük, Hülya Çelik Onar Poster – Organik Kimya
P.1-068 Gsk-3Β İnhibitörü Olabilecek Yeni Maleimid Türevlerinin Sentezi Ve Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi Ömer Tahir Günkara, Elif Başak Ersoy, Fatma Albayrak, Fulya Günay, Yuk Yin Ng, Nüket Öcal Poster – Organik Kimya
P.1-069 Yeni Yapılarda 1,3-Ketoalkollerin Sentezleri Ve Yapılarının Aydınlatılması Hacer Can, Tülay Yıldız, Ayşe Yusufoğlu Poster – Organik Kimya
P.1-070 4-Kloro-7-Klorosülfonil-2,1,3-Benzoksadiazolden Türeyen Sülfonamitlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Sevgi Şıhlı Poster – Organik Kimya
P.1-071 1,1′-Tiyobis(Naftalen-2-Oksi) Grubu İçeren Alfa Diftalonitril Bileşiklerinden Metalli Ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Özlem Zayin, Zafer Odabaş Poster – Organik Kimya
P.1-072 1,1′-Tiyobis(Naftalen-2-Oksi) Grubu İçeren Yeni Mononükleer Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Özlem Zayin, Zafer Odabaş Poster – Organik Kimya
P.1-073 Yeni 3,3′-Tetrakis[2,3-Disubstitue-1,3-Tiyazolidin-4-On] Türevlerinin Dizaynı, Multikomponent Reaksiyon Tekniği Kullanılarak Sentezi Ve Karakterizasyonu Erdoğan Kirpi Poster – Organik Kimya
P.1-074 Bitkisel Kaynaklı Çeşitli Bileşiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Homo-Lumo Enerji Haritaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi Yeşim Ayik, Sevil Yücel, Vildan Enisoğlu Atalay Poster – Organik Kimya
P.1-075 (1-(Sübstitüebenzil)-1H-1,2,3-Triazol-4-İl)(Furan-2-İl)Metanon Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonları Yunus Türkmen, Güler Yağız, Aliye Altundaş Poster – Organik Kimya
P.1-076 Α-Keto-1,2,3-Triazollerin Sentezi Yunus Türkmen, Güler Yağız, Aliye Altundaş Poster – Organik Kimya
P.1-077 Tri-Kaliks[4]pirol Bileşiklerinin Sentezi Fatma Yelda Ünlü, Abdullah Aydoğan Organik
P.1-078 Pankreas Kanserine Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistemler  Aysun Değirmenci, Rana Sanyal Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-079 Hedefli Kemoterapi Ajanı Olarak Antikor Polimer-İlaç Konjugatları Dizaynı Salli Gür, Rana Sanyal Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-080 (E)-1-(4-Bromfenil)-2-(2,2-Dikloro-1-(Para-Halojen Fenil)Vinil)Diazenlerin Sentezi Ve Rsa Araştırmaları T. Gülnar Süleymanova, N. Khanım Bağırova, V. Gülnare Babayeva, G. Namik Şıkaliyev, M. Abel Maharramov, Cem Özel, Sevil Yücel Poster – Organik Kimya
P.1-081 Kişisel Bakım Ürünlerinde Kullanılmak Üzere Katyonik Polimerlerin Geliştirilmesi Gülyaren Barutçu, Serhat Keskin, Simge Uzunok, Tuğhan Akbaşak Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-082 Synthesis Of Synthetic Petroleum Acids Baced On Naphthene-Paraffin Hydrocarbons İn The Catalytic Presence Of Nano Γ-Al2O3 Modified By Cr-, Co-, Mn-Salts Lala Afandiyeva Vagif Abbasov, Lala Afandiyeva, Gulay Rustamli, Saida Ahmadbayova, Hikmat Ibrahimov Poster – Nanoteknoloji
P.1-083 Study Of Aerobic Oxidation Process Of Petroleum Naphthene-Paraffin Fraction İn The Catalytic Presence Of Acetylacetonates Vagif Abbasov, Leylufar Aliyeva, Lala Afandiyeva, Narmin Babanly, Avtandyl Talybov, Aysel Musayeva Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-084 Doğal Ekstrakt Mikrokapsülleri Geliştirilerek Multifonksiyonel Özelliklere Sahip Havlu Ve Bornoz Elde Edilmesi Güzin Akyol Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Nanoteknoloji
P.1-085 Selülozık Mamüllerın Ön İşlem Proseslerınde Yenı Yöntemler Gelıştırılerek Doğal Ürün Oluşturulması Ve Renklendırılmesı Güzin Akyol Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Çevre Kimyası
P.1-086 Altın Nanopartiküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Oğuz Yücel, Serkan Emik, Gülten Gürdağ Poster – Nanoteknoloji
P.1-087 Fototermal Terapide Kullanılmak Üzere Çok Fonksiyonlu Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi Büşra Çetin, Gökçen Birlik Demirel Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.1-088 H2/Co2 Ayırımı Uygulamaları İçin Btesm Organosilika Membranlarının Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Şimal Mirza, Berna Topuz Poster – Nanoteknoloji
P.1-089 Cynara Scolymus L. Ve Punica Granatum L. Özütleri İle Gümüş Nanopartikül Sentezi Cansu Nayır, Yağmur Genç, Yaşar Andelib Aydın Poster – Nanoteknoloji
P.1-090 Tio2 Nanokompozitlerinin Sentezi Ve Fotokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi Güldeniz Tonbul, Emel Akyol Poster – Nanoteknoloji
P.1-091 Yeni Nesil Termal İletken Si3N4-Pmma Nanokompozitlerin Klik Kimyası İle Sentezi Eliften Semerci, Tuba Erdoğan Bedri, Nilgün Kızılcan Poster – Nanoteknoloji, Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-092 Metal Nanoparçacıktan Kopabilen Metakrilik Polimerik Fırçalar Mustafa Görkem Bilgin, Amitav Sanyal Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.1-093 İndirgenmeye Duyarlı Polimerik Fırça Kaplı Manyetik Nanoparçacıklar Nora Ejderyan, Amitav Sanyal Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.1-094 Termik Santral Uçucu Kül Nanopartikül Kalıntılarının Fizikokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ve Su Arıtma Sistemleri İçin Fonksiyonel Malzemelere Dönüştürülmesi Ertuğrul Sarı, Ali Yiğit Kozbek, Kubilay Şahin, Esra Bedir, Gözde Yüce, Basit Yameen, Hatice Duran Poster – Nanoteknoloji, Poster – Çevre Kimyası
P.1-095 Seramik Destekli Zıf-8 Membranların Geliştirilmesi Simal Mirza, Pınar Kaya, Berna Topuz Poster – Nanoteknoloji
P.1-096 Hidrokimyasal Yöntemle Pb(Ch3Coo)2-Na3Aso4-H2S-H2O Sisteminden Üçlü Sülfürlerin Edinim Koşullarının Araştırılması Huseyn Imanov, Gorkhmaz Huseynov Poster – Nanoteknoloji
P.1-097 Al/Al2O3 Matrisli Grafen Takviyeli Hibrit Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu Zehra Altınışık, H.Aygül Yeprem, Deniz Uzunsoy Poster – Nanoteknoloji
P.1-098 Yüksek Sıcaklık Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinde (Ht-Pemfc) Kullanılmak Üzere Düşük Maliyetli Ve Yüksek Performanslı Co-N-C Tipi Elektro-Katalizörlerin Geliştirilmesi Enis Oğuzhan Eren, Necati Özkan, Yilser Devrim Poster Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
– Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.1-099 Enerji Depolama İçin Ca Ferrit Tuz Bulamaçlarının Mikrodalga Ergimesi Yıldırım Tosun Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-100 Isı Enerji Deposunda Eriyik Tuzlar İçin Ca Ferrit Pelet Üretimi Yıldırım Tosun Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-101 Ambalaj Ve Elektronik Film Uygulamalarına Yönelik Çevre Dostu Nanofibril Selüloz Üretilmesi Serhat Keskin, Tuğhan Akbaşak, Ceren Tabak , Güralp Özkoç, Simge Uzunok Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Nanoteknoloji, Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.1-102 Su Yüzeyindeki Organik Çözücü Ve Yakıtları Absorplayan Yüksek Şişme Kapasitesine Sahip Polimerler Simge Uzunok, Hayal Bülbül Sönmez Poster – Polimer Kimyası
P.1-103 Doğal Hammadde Kaynaklı Çevre Dostu Metal İşleme Sıvılarının Geliştirilmesi Hilal Sessiz, Ertuğrul Kaya, Hüsnü Gerengi, Mesut Özdinçer, Şebnem Üzmez Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-104 Hint Yağından Transesterifikasyon Yoluyla Doğal Ester Sentezi Mesut Özdinçer, Şebnem Üzmez, Ertuğrul Kaya, A. Tunçer Erciyes, Esin Özyazgan Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-105 Co-Processıng Of Shales Wıth Heavy Petroleum Resıdues Gulbeniz Mukhtarova, Arzu Alizade, Vagif Abbasov Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-106 Çiğ Sütün Raf Ömrünü Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi Ve Optimizasyonu Tugba Elif Cirak, Nil Acarali Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.1-107 Üzüm Çekirdeği Tozu İçeren Kefirin Mikrobiyolojik Bozunması Üzerine Bir Araştırma Tugba Elif Cirak, Rusen Metin Yıldırım, Nil Acarali Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.1-108 Tripropilamin Kullanarak Sulu Çözeltilerden Maleik Asidin Reaktif Ekstraksiyonu Esma Baykal, Aslı Gök, Şah İsmail Kırbaşlar Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-109 Tripropilamin Kullanarak Sulu Çözeltilerden Sitrik Asidin Reaktif Ekstraksiyonu Esma Baykal, Aslı Gök,Şah İsmail Kırbaşlar Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-110 Sodyum Lauril Sarkosinat Yüzey Aktif Maddesinin Sentezlenmesi Ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Yildiz Cebeci, Ercan Duygulu Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.1-111 Fonksiyonel Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Sinem Karademir, Ayfer Saraç Poster – Polimer Kimyası
P.1-112 Emülsiyon Polimerlerinin Film Oluşturma Özellikleri Fidan Kaban, Ayfer Saraç Poster – Polimer Kimyası
P.1-113 Kondenzasyon Yöntemi İle Poli(Glikolik Asit) Eldesi İçin Farklı Monomer Etkilerinin İncelenmesi Vildan Şanko, Ümran Aydemir Sezer, Serdar Sezer Poster – Polimer Kimyası
P.1-114 Polietilen Filmlerdeki Kopma Mukavemeti Ve Yırtılma Mukavemeti Özelliklerinin Mekanik Olarak İncelenmesi Murat Yeşil, Alkan Çelik, Şenol Sayar, Tuğçe Demirbağ, Tilbe Çelik, Selin Fidan, Deniz Angi Poster – Polimer Kimyası
P.1-115 Pbs/Pom Karışımlarının İzotermal Olmayan Kristalizasyon Kinetiğine Mwcnt’Nin Etkisinin İncelenmesi Cansu Usluel, Tugay Yarici, Güralp Özkoç, Mehmet Kodal Poster – Polimer Kimyası
P.1-116 Poliester Bazlı Deri Boyalarının Geliştirilmesi Semiha Eral, Elif Ozman, Merve Boy, Cemil Dizman Poster – Polimer Kimyası
P.1-117 Kolofon İçeren Alkid Sentezi Ve Boya Uygulamaları Elif Ozman, Merve Boy, Semiha Eral, Cemil Dizman Poster – Polimer Kimyası
P.1-118 Yeni Tip Alkid-Akrilik Reçine Sentezi Ve Boya Uygulaması Merve Boy, Semiha Eral, Elif Ozman , Cemil Dizman Poster – Polimer Kimyası
P.1-119 Diels-Alder Kliklenebilen Fosfor Modifiye Silika Nanopartikülleri İçeren Alev Geciktirici Tiyol-En Fotokürlenmiş Kaplamalar Emrah Çakmakçı, Burcu Oktay Poster – Polimer Kimyası
P.1-120 Poliüretan/Karbon Siyahı Blendin Mekanik Ve Reolojik Karakterizasyonu Ve Şekil Hafıza Özelliklerinin Araştırılması Gökçe Çalış, Leyla Uranbey, Halil İbrahim Ünal Poster – Polimer Kimyası
P.1-121 Poliakrilonitril-Kitosan Graft Kopolimerlerinden Nanoelyaf Üretimi Elif Akşit, Mustafa Yılmaz, Nesrin Köken Poster – Polimer Kimyası
P.1-122 Fosfazen Çekirdekli Star Polimerin Sentezi Ve Lityum Sülfür Bataryada Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Sedat Küçükköylü, Emrah Demir, Rezan Demir-Cakan, Serkan Yeşilot Poster – Polimer Kimyası
P.1-123 Atık Pet Şişe Geri Dönüşüm Ürünlerinin Adsorban Olarak Kullanımının "Cevap Yüzey Metodu (Rsm)" İle Optimizasyonu Eren Yıldırım, Işıl Acar, Serkan Emik, Tülin Banu İyim Poster – Polimer Kimyası
P.1-124 Sepiolit İle Poliakrilonitril Ve Poliakrilonitril -Kitosan- Graft Kopolimer Nanokompozitlerinden Nano Elyaf Üretimi Nesrin Köken, Elif Akşit, Mustafa Yılmaz Poster – Polimer Kimyası
P.1-125 Organokataliz Varlığında Çok Hızlı Ve Yüksek Verimli Politiyoeter Sentezi Ozgun Daglar, Ufuk Saim Gunay, Gurkan Hizal, Umit Tunca, Hakan Durmaz Poster – Polimer Kimyası
P.1-126 Yeni Nesil Ph Duyarlı Ve Biyobozunur Enjekte Edilebilir Hidrojel Sentezi Ve Lokal İlaç Salım Uygulamaları Zeynep Çimen, Gökçen Birlik Demirel Poster – Polimer Kimyası
P.1-127 Substrat Yapısının Ve Sulu Faz Monomerinin İnce Film Kompozit Membran Oluşumuna Etkisi Gizem Denizkuşu, Simge Tarkuç, Şerife Birgül Ersolmaz Poster – Polimer Kimyası
P.1-128 Tedavi Ajanlarının Kontrollü Salımına Yönelik Hidrojeller Ruveyda Kılıç, Amitav Sanyal Poster – Polimer Kimyası
P.1-129 Fmoc-X Türevleriyle Kaplı Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin Moleküler Dinamik Simülasyonları Sıla Kılıç, Mehdi Meran , Özge Kürkçüoğlu Poster – Polimer Kimyası
P.1-130 Otomotiv Sektörü İçin Polimer Kompozit Malzemelerin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi  Utku Çelen, Yasemin Tamer, Hale Berber Polimer
P.1-131 Türevlendirilmiş Tiyokzanton Yüklü Dendrimerlerin Sentezi in vitro Anti-Tümör Özelliklerinin Değerlendirilmesi Özge Paralı, Musafa Ulvi Gürbüz, Metin Tülü Poster – Polimer Kimyası
P.1-132 Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu (ROMP) ile Dendrimer Tabanlı Polimer Sentezi ve Katalitik Özelliğinin İncelenmesi Muhammad Nazrul Islam, Tarık Eren, Metin Tülü Poster – Nanoteknoloji
P.1-133 Yüksek Tg Polibenzoiltiyoüre’nin Biçimlenmesi ve Mekanik ve Yüzey özellikleri Gülşah Kurt Poster – Polimer Kimyası
P.1-134 Romp Esaslı Jel Sentezi Ve Metal Adsorpsiyon Özelliğinin İncelenmesi / Dilgeş Baskin  
P.1-135 Endüstriyel Alanlar Çevresindeki Kentsel Yapılaşma ve Fiziksel Çevre Sorunu Olarak Koku Mehmet Mustafa Özkan  
P.1-136 Zinc, Copper and Cobalt Phthalocyanines Bearing 7-oxy-4,8-dimethyl-3-pentylcoumarin Groups: Synthesis and Characterization Füsun Topkan, Mücahit Özdemir, Bahattin Yalçın, Fatih Dumludağ, Mustafa Bulut  
P.1-137 8-Hidroksi Kinolin Bazlı Polimerik Partikül Sentezi Ve Su Arıtmada Metal Adsorban Olarak Kullanımı Zeynep Dikmen, Roshan Javanifar, Vural Bütün Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
POSTER OTURUMU 2
12 Eylül 2019
(SAAT: 17.20-18.30) – KONGRE MERKEZİ FUAYE ALANI
P.2-001 Bakır Katkılı Grafen Elektrot İle Elektrokimyasal Co2 İndirgenmesi Esra Buğçe Karataş Özkaraca, Metin Gencten, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya
P.2-002 Hidrojen Evrim Reaksiyonu İçin Esnek Bir Elektrokatalizör: Altın İnce Film Kaplı Rgo Kağıt Ezgi Topçu, Kader Dağcı Kıranşan Poster – Analitik Kimya
P.2-003 Çinko İyonuna Duyarlı Tümüyle Katı-Kontak Pvc Membran Elektrot Geliştirilmesi Ve Çalışma Şartlarının Belirlenmesi Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Kamil Mert Yiğit Poster – Analitik Kimya
P.2-004 Çinko(Iı)-Seçici Potansiyometik Temelli Sensör Geliştirilmesi Ve Farklı Örneklerdeki Uygulamaları Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Kamil Mert Yiğit Poster – Analitik Kimya
P.2-005 İyonofor Olarak 5,10,15,20-Tetra(4-Pridin)-21H,23H-Porfirin Molekülünün Kullanıldığı Gümüş İyonuna Duyarlı Tümüyle Katı-Kontak Pvc Membran Elektrot Geliştirilmesi Ömer Işıldak, Oğuz Özbek Poster – Analitik Kimya
P.2-006 Gümüş İyonuna Duyarlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi Ve Farklı Örneklerdeki Uygulamaları Ömer Işıldak, Oğuz Özbek Poster – Analitik Kimya
P.2-007 İyonofor Olarak 5,5′-(1,4-Fenilen)Bis(3-(Naftalin-1-İl)-4,5-Dihidro-1H-Pirazol-1-Karbotioamid) Molekülünün Kullanıldığı Krom(Iıı)-Seçici Potansiyometrik Elektrot Geliştirilmesi Ve Çalışma Şartlarının Belirlenmesi Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Meliha Burcu Gürdere, Alper Çetin Poster – Analitik Kimya
P.2-008 İyonofor Olarak (Z)-2-(2-((3-(2-Hidroksifenil)-5-(Tolil)-1H-Pirol-2-İl)İmino)-5-(Tolil)-2H-Pirol-3-İl)Fenol Molekülünün Kullanıldığı Gümüş(I)-Seçici Potansiyometrik Sensör Ve Uygulamaları Ömer Işıldak, Oğuz Özbek, Alper Çetin, Nihal Deligönül Poster – Analitik Kimya
P.2-009 L-8-Bis[2-(4-Antipriliminometin) Fenoksi ]-3-Oksaoktan İyonofor Olarak Kullanıldığı Potansiyometrik Temelli Hg (Iı) Pvc Membran Sensörü Ömer Işıldak, Ramazan Erenler, İlyas Yildiz Poster – Analitik Kimya
P.2-010 Titanyum(Iv)Oksitin Elektrokimyasal Olarak Üretilmesi Ve Bazı Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ayşe Vidat Keskin, Metin Gençten, Serap Güneş, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.2-012 Fotokimyasal Olarak Hazırlanan Metal Nanoparçacıklarla Bazı Ağır Metallerin Uzaklaştırılması Meryem Öztürk, Nergis Arsu, Sevgi Kocaoba Poster – Analitik Kimya
P.2-013 Oftalmik Çözelti İçerisindeki Polivinil Alkol Miktar Tayini İçin Kırılma İndisi Dedektörü Yöntemi İle Yeni Bir Hplc Metotunun Geliştirilmesi Ve Doğrulanması Cem Caliskan, Müge Güleli, Çiğdem Şener Poster – Analitik Kimya
P.2-014 Tartrazinin Elektrokimyasal Tayinine Yönelik Grafen Esaslı Elektrot Geliştirilmesi Selen Tahtaişleyen, Özge Gördük, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya
P.2-015 Karbon Esaslı Elektrot İle Folik Asitin Elektrokimyasal Olarak Belirlenmesi Ebrar Dokur, Özge Gördük, Yücel Şahin Poster – Analitik Kimya
P.2-016 Tilia Cordata’Nın Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi Gizem İğdeli, Demet Dincel, Ahmet Ceyhan Gören, Gülaçtı Topçu Poster – Analitik Kimya
P.2-017 Passiflora İncarnata L.’Nın Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Gizem İğdeli, Demet Dinçel, Murat Kartal, Gülaçtı Topçu Poster – Analitik Kimya
P.2-018 2-İmidazolidintiyon’Un Bizmut (Iıı) Halojenürler (Bix3; X: Br Ve I) İle Oluşturduğu Yeni Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Kristal Yapılarının İncelenmesi Okan Uçar, İbrahim İsmet Öztürk , Anita M. Grzeskiewicz Poster – Anorganik Kimya
P.2-019 Cynarae Folium Yapraklarının Sulu Ekstresi İle Zno Nanopartiküllerin Biyosentezi Ve Karakterizasyonu Kaan Şendal, Mahmure Üstün Özgür Poster – Anorganik Kimya
P.2-020 Yeşil Sentez İle Üretilen Çinko Oksit Nanopartiküllerin Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi Kaan Şendal, Mahmure Üstün Özgür Poster – Anorganik Kimya
P.2-021 A3B Tipi Simetrik Olmayan Mono Karboksilik Asit Substitüe Çinko Ftalosiyanin Sentez Ve Karakterizasyonu Altuğ Mert Sevim, Sinem Temizel, Ahmet Gül Poster – Anorganik Kimya
P.2-022 Terminal Grup Olarak Simetrik Olmayan Çinko Ve Kobalt Ftalosiyaninler İçeren Polimer Sentezi Ve Karakterizasyonu Altuğ Mert Sevim, Sinem Temizel, Ahmet Gül Poster – Anorganik Kimya
P.2-023 Periferalde Antrasen Grupları Taşıyan Yeni Zn (Iı) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi Burak Doğan Bozer, Nilgün Kabay, Kürşat Dinçel, Aslı Öztürk Kiraz, Yasemin Baygu, İzzet Kara, Yaşar Gök Poster – Anorganik Kimya
P.2-024 Nanofotokatalizör Olarak Nano-Zno Kullanarak Uv Işıması Altında Sulu Çözeltilerde Tekstil Boyalarının Fotokatalitik Bozunması Mahmure Üstün Özgür, Ebru Ortadoğulu, Burak Erdemir Poster – Anorganik Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.2-025 Cupressus Arizonica (Mavi Selvi) Bitki Özütü İle Zno Nano Partiküllerin Sentezi Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Mahmure Üstün Özgür, Ebru Ortadoğulu, Burak Erdemir Poster – Anorganik Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.2-026 Kemo-Fotodinamik Terapi İle Kanser Tedavisi İçin Histone Deasetilaz İnhibitörü İle Sübstitüe Yeni Si(Iv) Ftalosiyanin Türevi Aysel Günay, Başak Aru, Gülderen Yanıkkaya Demirel, Ayşe Gül Gürek , Devrim Atilla Poster – Anorganik Kimya
P.2-027 Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Yeni Triazol Sübstitüe Zn(Iı) Ftalosiyaninler Kevser Harmandar, Mehmet Fatih Sağlam, İbrahim Fazıl Şengül, Devrim Atilla Poster – Anorganik Kimya
P.2-028 2-Metilhidroksiantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevinin Sentez Ve Karakterizasyonu Nagihan Bayık, Gönül Yenilmez Çiftçi Poster – Anorganik Kimya
P.2-029 2-Hidroksiantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Mcf-12A Hücre Hattına Sitotoksik Etkileri Gönül Yenilmez Çiftçi, Tuba Yıldırım, Nagihan Bayık, Elif Şenkuytu, Esra Tanrıverdi Eçik, Asuman Demiroğlu Zergeroğlu Poster – Anorganik Kimya
P.2-030 S-Alkil Substitue Tiyosemikarbazonların Dioksomolibden (Vı) Komplekslerinin İncelenmesi Songul Eglence-Bakir, Musa Şahin, Bahri Ülküseven Poster – Anorganik Kimya
P.2-031 5-Metoksi Salisilaldehit-S-Metil Tiyosemikarbazon İle Elde Edilen Karışık Ligandlı Dioksomolibden(Vı) Kompleksinin Sentezi Ve Kristal Yapısı Songul Eglence-Bakir, Eylem Dilmen-Portakal, Musa Şahin , Bahri Ülküseven Poster – Anorganik Kimya
P.2-032 Yeni Non-Periferal Sübstitüe Metalli Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Nilgün Kabay, Yasemin Baygu, Metin Ak, Esra Nur Kaya, Mahmut Durmuş, Yaşar Gök Poster – Anorganik Kimya
P.2-033 Ceviz Kabuğundan Karbon Nanomalzemelerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Bahadır Keskin, Burak Erdemir Poster – Anorganik Kimya, Poster – Nanoteknoloji
P.2-034 Pd-N-Heterosiklik Karben Katalizli Arilasyon Tepkimeleri İsmail Özdemir, Murat Kaloğlu, Nevin Gurbuz Poster – Anorganik Kimya
P.2-035 Etilen Glikol Ara Bağlayıcısı İçeren Porfirin-Resorsinaren Kavitand Hibritlerin Hazırlanması Tuğba Küçük, Zeynel Şahin, Fabienne Dumoulin, Ümit İşci Poster – Anorganik Kimya
P.2-036 Meso-Pyridyl Substituted Metalloporphyrins and Metallochlorins: Syntheses and Investigation of Their Photophysical and Photochemical Properties Ali Tuna, Günther Knör Poster – Anorganik Kimya
P.2-037 Yeni Tip Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Nagihan Kocaağa, Ali Erdoğmuş, Öznur Dülger Kutlu Poster – Anorganik Kimya
P.2-038 Yeni Kovalent Organik Kafes Yapılarının Click Tepkimeleriyle Hazırlanması Ahmet Çetinkaya, Yunus Zorlu, Muhammet U. Kahveci, Jens Beckmann Poster – Anorganik Kimya
P.2-039 Cardamine Raphanifolia Bitkisinin Kimyasal Bileşimi Ve Antioksidan Aktivitesi Hacer Doğan, Murat Küçük, Melek Kaya, Uğur Kardil, Ayça Aktaş Karaçelik , Zeynep Akar Poster – Biyokimya
P.2-040 Biyolojik Örneklerde Kullanılacak Florimetrik Metal Tayini Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi Yavuz Selim Toksöz, İbrahim Ethem Özyiğit, Çiğdem Bilen, Nergis Arsu, Emine Karakuş Poster – Biyokimya
P.2-041 Florometrik Alfa Amilaz Biyosensörü Geliştirilmesi Jülide Buse Zafer, Süreyya Dede, Emine Karakuş Poster – Biyokimya
P.2-042 Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsıella Pneumonıae Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Ahmet Ozan Özgen, Ozan Emre Eyüpoğlu Poster – Biyokimya
P.2-043 Nörodejeneratif Hastalıklarda Plazma Biyobelirteç Düzeylerinin Araştırılması Emrah Bertan, Derya Topuz, Aslıhan Günel, Şenay Vural Korkut Poster – Biyokimya
P.2-044 Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları İkbal Merve Seçen, Ozan Emre Eyüpoğlu Poster – Biyokimya
P.2-045 Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi Özge Mutlu, Melda Altıkatoğlu Yapaöz Poster – Biyokimya
P.2-046 Şeker Borat Esterleri (SBE): Sentezi ve Antioksidan & Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması Hanne Dilara Küçük, Neslihan Şaki Poster – Biyokimya
P.2-047 Kendi Kendini Onarma Mekanizmasını Destekleyecek Disülfit Bazlı  Tiyokzanton Türevi Fotobaşlatıcının Sentezi Ve Karakterizasyonu Damla Kimençe, Gönül Batıbay, Nergis Arsu Poster – Fiziko Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.2-048 Farklı Solvatokromik Özelliklere Sahip Stilben Moleküllerinin Sentez Yöntemleri Ve Hesapsal Çalışması Pelin Ulukan, Şaron Çatak, Erdal Ertaş Poster – Fiziko Kimya, Poster – Organik Kimya
P.2-049 Halka Açılma Tepkimelerinde (Tiyo)Üre Temelli Katalizörlerin Ürün Stereokimyasına Etkilerinin Modellenmesi Deniz Akgül, Viktorya Aviyente, Basak Koca Poster Sunum – Fiziko Kimya
P.2-050 Metakrilat Esaslı Polimerlerde Yan Zincir Uzunluğunun Adsorpsiyona Olan Etkisi Emre Kırgın, Bülent Akgün Poster – Fiziko Kimya
P.2-051 Lipid Çift Katmanlı Biyolojik Zarların Temoporfin İle Foto Hassaslaştırılmasına Yönelik Hesapsal Bir Çalışma Busenur Aslanoglu, Saron Catak, Antonio Monari Poster – Fiziko Kimya
P.2-052 P(Hema-Aam-Mbaam) Ve P(Nıpa-Aam-Mbaam) Hidrojellerinin Sentezi Ve Suda Şişme Davranışının İncelenmesi Maksat Islamkulov, Cemal Özeroğlu Poster – Fiziko Kimya
P.2-053 Blok Kopolimerler Ve Mikrofaz Ayrımı Büşra Çetinkaya Poster – Fiziko Kimya
P.2-054 Katyonik Ve Anyonik Çift Karakterli Molekül İçeren Liyotropik Sıvı Kristallere Helisinin Etkisi Irem Çakır Kestek, Ayşen Ağar Poster – Fiziko Kimya
P.2-055 UV İle Kürleşen Fonksiyonel Nanokaplamalar Çağla Demir, Canan Turcan, Aylin Aydın, Elif Özçelik, Nergis Arsu Poster – Fiziko Kimya
P.2-056 Doğal Atık Pirinç Kabuğundan Adsorban Eldesi Ve Karakterizasyonu Özge Salihoğlu, Nevim San Poster – Fiziko Kimya
P.2-057 Gözenekli Sıvı Kristal Katkılı Silika Yapıların Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanması Ve İmpedimetrik Sensörle Algılama Özelliklerinin İncelenmesi Birol Işık, Hüsnü Cankurtaran, Hale Ocak, Özlem Cankurtaran, Belkız Bilgin Eran Poster – Fiziko Kimya
P.2-058 Bisfenol A’Nın Tereftalik Ve İzoftalik Asit Kopoliesteri İle Poli (Metil Metakrilat)’In Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi İle İncelenmesi Birol Işık, Fatih Çakar, Özlem Cankurtaran, Ferdane Karaman Poster – Fiziko Kimya
P.2-059 Cu2+, Zn2 +, Cd2+ Ve Pb2 + İyonlarının Duolite C 467 Sorbent İlə Sorpsiyonun Dengesi, Kinetiği Və Termodinamiği Mahnur Jafarli Fiziko
P.2-060 TiO2 nin Fotokatalitik Aktivitesine İletken bir Polimerin Etkisinin DFT Yöntemi İle Açıklanması E.Esra Kasapbaşı Poster- Fizikokimya
P.2-061 Polilaktitin Polimerleşme Entalpisinin Hesapsal Olarak Belirlenmesi Merve Cetin, Merve Güresci, Sıla Gumustas, Armagan Kinal Poster – Fiziko Kimya
P.2-062 Antosiyanin, İzokinolin Alkoloid ve Betalain İçeren Bitki Ekstraktlarının BDGP’lerde Duyarlaştırıcı Boya Olarak Kullanımı Yavuz Derin, Barış Seçkin Arslan, Emre Güzel, Ömer Faruk Tutar, Mert Cesur, Ahmet Tutar, İlkay Şişman, Mehmet Nebioğlu Fiziko
P.2-063 Bazı Piperazinlerin Kinonlarla Reaksiyonlarının İncelenmesi Ve Yeni N,S- Sübstitüe Kinonların Sentezi Gülay Paşaoğlu Gönül, Sibel Şahinler Ayla Poster – Organik Kimya
P.2-064 Optikçe Aktif Dietil-(S)-3-(Hidroksimetil)-3,6-Dihidropiridazin-1,2-Dikarboksilat Bazlı Azaşekerlerin Yeni Bisiklik Analoglarının Sentezi Fidan Axundova, Melahet Kurbanova, Alakbar Hüseyn-Zada, Tayfun Acar, Mariya Alves Poster – Organik Kimya
P.2-065 Yeni Kumarin Türevlerinin Sentezi Ve Floresans Özellikleri Busra Arvas, Feray Aydogan, Cigdem Yolacan Poster – Organik Kimya
P.2-066 Furan İçeren Bazı Makrosiklik Peptit Ligandların Sentezi Ömer Zaim, Betül Erkuş Poster – Organik Kimya
P.2-067 Hidroksit Anyonuna Duyarlı Salisilaldehit Temelli Schiff Baz Algılayıcıların Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Anka Utama Putra, Zeynel Seferoğlu Poster – Organik Kimya
P.2-068 Alkolleri Enantiyoseçici Olarak Oksitleyecek Kiral Polimer Sentezi Ece Ayca Yucel, Akin Akdag Poster – Organik Kimya
P.2-069 Kiral Spiropiran Türevlerinin Polarize Işık Altındaki Davranışlarının İncelenmesi Bengi Şentürk, Akın Akdağ Poster – Organik Kimya
P.2-070 Diferansiyel Çözünürlük Konseptinin Geliştirilmesi Ve Biyolojik Sistemlere Uygulanması Perihan Öztürk, Akin Akdag Poster – Organik Kimya
P.2-071 Yeni Kiral Sarmal Polimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Akın Akdağ, Gizem Ünay Poster – Organik Kimya
P.2-072 Pirina Kompozit Aminoplast Reçine Sentezi Duygu Erturk, Nilgun Kizilcan Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.2-073 Kiral Diazobenzen İçeren Makrohalka Sentezi Ve Polarize Işık Altında Davranışlarının İncelenmesi Ege Hosgor, Akın Akdağ Poster – Organik Kimya
P.2-074 Karboran İçeren N-Heterosiklik Karbenlerin Sentezi İçin Çalışmalar Sevban Doğan, Oğuzhan Albayrak, Ozan Ünver, Fatmanur Aydemir, Akın Akdağ Poster – Organik Kimya
P.2-075 Metil-(Z)/(E)-2-Fenil-2-(2-Fenil-Hidrazono)Asetatın Sentezi Ve Karakterizasyonu T. Gülnar Süleymanova, M. Abel Maharramov, V. Gülnare Babayeva, V. Gurbanova Nurana, G. Namik Şıkaliyev, Ceren Keçeciler, Sevil Yücel Poster – Organik Kimya
P.2-076 4-(Dimetilamino)Benzaldehit Temelinde (E)-4-(2,2-Dikloro-1-((4-Nitrofenil)Diazenil)¬Vinil)¬-N,N-Dimetilanilinin Sentezi Ve Hidrolizi E. Aliyar Babazade, G. Namik Şıkaliyev, M. İradə Şıkaliyev, T. Gülnar Süleymanova, Ceren Keçeciler, Sevil Yücel Poster – Organik Kimya
P.2-077 (E)-4-(2,2-Dibromo-1-((4-Fenil)Diazenil)Vinil)-N,N-Dimethil Anilin Ve 4-(2,2-Dibromovinil)-N,N-Dimethilanilin Sentezi E. Naila Mammadova, M. Abel Maharramov, G. Namik Şıkaliyev, Nigar E. Ahmedova, Ayten A. Niyazova, Cem Ozel, Sevil Yücel Poster – Organik Kimya
P.2-078 Yeni Bir Geminal Diamin Sentezi Ve Yapısal Analizi: 2,2,2-Trichloro-N,N׳-Bis(2-Nitrophenyl)Ethane-1,1-Diamine Fatma Aydin, N. Burcu Arslan Poster – Organik Kimya
P.2-079 Tiyoantren Türevi Sentezi Ve Anyon Sensörü Olarak Kullanımı Fatma Aydin Poster – Organik Kimya
P.2-080 Piperidinilsübstitüe Kinon Bileşiklerinin Sentezi Ve Tiyol Nükleofilleriyle Reaksiyonlarının İncelenmesi Fatih Ertürk, F. Serpil Göksel, Sibel Şahinler Ayla Poster – Organik Kimya
P.2-081 Fotovoltaik Uygulamalar İçin Tiyenotiyofen, Benzotiyadiazol Ve Bor İçeren Donör-Akseptör Oligomerlerin Sentezi Onur Şahin Poster – Organik Kimya
P.2-082 S,S-, N- Ve N,S- Sübstitüe Naftokinonların Sentez Ve Karakterizasyonu Sibel Şahinler Ayla, Abubaker Patan, F. Serpil Göksel Poster – Organik Kimya
P.2-083 Pirimidin Ve Benzoksanten Türevlerinin Bizmut (Iıı) Triflat Katalizörlü Tek-Kap Yöntemi İle Sentezleri Zühal Turgut, Deniz Sağlam, Begüm Pektaş, Kadir Turhan Poster – Organik Kimya
P.2-084 Kumarin Temelli Floresans Kemosensörler Kandemir Dilhan, Arvas Busra, Aydogan Feray, Erdogmus Ali, Yolacan Cigdem Poster – Organik Kimya
P.2-086 Doğrudan Sodyum Borhidrür Ve Hidrojen Peroksit Beslemeli Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi Katot Elektrokatalizörünün Nabh4 İndirgenme Yöntemiyle Sentezi Ve Karakterizasyonu Arife Uzundurukan, Elif Seda Akça, Yılser Devrim Poster – Nanoteknoloji
P.2-087 Kuersetin-Cape Yüklü Plga Nanopartiküllerin Kolon Kanser Hücre Hattında Sitotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi R.Dilsu Çolpan, Ayşegül Erdemir Poster – Nanoteknoloji
P.2-088 Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Polimerik Nanopartiküller Ve Meme Kanser Hücrelerindeki Sitotoksik Etkisi F. Şayan Poyraz, R.Dilsu Çolpan, Serap Derman, Banu Mansuroğlu, Ayşegül Erdemir Poster – Nanoteknoloji
P.2-089 Yara Tedavisi Amaçlı Özgün Hidrojel Sistemler Yağmur Baş, Amitav Sanyal Poster – Nanoteknoloji
P.2-090 Nanoparçaçık Ortamlı Histotripsi Ajanı Olarak En Etkin Siklodekstrin-Perflorokarbon Konuk-Konak Kompleksinin Belirlenmesi Waleed Mustafa, Betül Kaymaz, Nefise Elif Çabuk Poster – Nanoteknoloji
P.2-091 İndiyum İçeren Nanoparçacıkların Farklı Yüzey Aktif Malzemeler Kullanılarak Sentezi Ve Fotofiziksel Karakterizasyonu Natali Golba, Caner Ünlü Poster – Nanoteknoloji
P.2-092 Hekzagonal Boron Nitrür Katkılı Termal İletken San Nanokompozit Sentezi Sümeyra Bayir, Eliften Semerci, Tuba Erdoğan Bedri Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.2-093 İki Fazlı Sentez Yöntemi Kullanarak Çinko-Kükürt-Selenyum Üçlü Kuantum Nokta Sistemlerinin Sentezi Gülhan Güleroğlu, Caner Ünlü Poster – Nanoteknoloji
P.2-094 Mikrodalga Yöntemi İle Karbon-Nitrür Kuantum Nokta Sentezi Ve Fotofiziksel Karakterizasyon Sümeyye Aykut, Esranur Budak, Caner Ünlü Poster – Nanoteknoloji
P.2-095 Farklı Uzunluklarda Peg Zincirleri İçeren, Eppt1 Peptidi İle Hedeflenmiş Grafen Tabanlı İlaç Taşıma Sisteminin Antikanser Etkilerinin İncelenmesi Ezgi Karaca, Erhan Demirel, Yasemin Yüksel Durmaz Poster – Nanoteknoloji
P.2-096 Patojenik Mikroorganizmaların Tanısına Yönelik Elektrokimyasal Nanobiyosensör Tasarımı Sezin Yüksel, İrem Aydın Kırlangıç, Pınar Kara, Fatma Nil Ertaş Poster – Nanoteknoloji
P.2-097 Hedefli, İkili İlaç Taşıma Sistemi Geliştirilmesi Ve Anti-Kanser Etkisinin İncelenmesi Erhan Demirel, Ezgi Karaca, Yasemin Yüksel Durmaz Poster – Nanoteknoloji
P.2-098 Perflorokarbon İçeren Nanokap Konsantrasyonunun Histotripsi Kavitasyon Eşik Basıncına Etksinin İncelenmesi Jennifer Khirallah, Rebecca Schmieley, Erhan Demirel, Tanzeel Ur Rehman, Justin Howell, Yasemin Yüksel Durmaz, Eli Vlaisavljevich Poster – Nanoteknoloji
P.2-099 Eskişehir Sepiyolitinin Trimetoksi(Oktadesil)Silan Ve 3-Aminopropil)Trietoksi Silan İle Modifikasyonu Çağla Menteşoğlu, Rabia Turan, Sinem Abalı, Yaşar Andelib Aydın Poster – Nanoteknoloji
P.2-100 Antibakteriyel Etkili Yeşil Zno Fotokatalizörü Sentezi Ve Karakterizasyonu Mahmure Özgür, Büşra Erden, Özgür Duygulu Poster – Nanoteknoloji
P.2-101 Amarant (Celosia Cristata) Bitki Özütü İle Sentezlenen Yeşil Zno Nano Partiküllerin Antibakteriyal Ve Fotokatalitik Aktivitelerinin Araştırılması Mahmure Özgür, Büşra Erden, Melda Altikatoğlu Poster – Nanoteknoloji
P.2-102 Kişiye Özel Doku Yaması Olarak Kullanılmak Üzere PHBHHx Bazlı Membranların Hazırlanması Nelisa Türkoğlu, Meryem Akkurt Poster – Nanoteknoloji, Poster – Polimer Kimyası
P.2-103 İki Bileşenli Akrilik Poliüretan Otomobil Verniği Bileşiminde Suyun Ve Miktarının Etkisi M. Bengi Taysun, Z. Okan Oyman, Ali Gizli Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Polimer Kimyası
P.2-104 Katkılı Endüstriyel Boyalarında Kullanılan Diatomitin Korozyonun İyileştirilmesi Üzerine Etkisi İrem Toprakçı, Nil Acaralı Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.2-105 Uzun Cam Elyaf Katkılı Polimer Kompozit Atıklarının Geri Dönüşümü Ve Değerlendirilmesi Ezgi Sözen, Sennur Deniz Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Polimer Kimyası, Poster – Çevre Kimyası
P.2-106 The effect of various catalyst on the esterification reaction of vicinal dicarboxyl acids  Maharram Mammadyarov, Fatmakhanim Aliyeva, Nicat Isayev Poster- Kimya Sanayi
P.2-107 Atık Sulardan Cr2O72- Uzaklaştırılmasında Kakao Çekirdeği Kabuğunun Adsorban Olarak Performansının İncelenmesi Nergiz Kanmaz, Erol Erçağ, Jülide Hızal Poster- Çevre
P.2-108 Meyve Ve Sebzelerde 511 Pestisit Tespiti Ve Miktar Tayini İçin Onaylanmış Bir Lc-Ms / Ms Yönteminin Uygulanması Sertaç Osman Bayraktar, Gülce Zorlu, Mehtap Keskin Evcimen Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-109 Kemik Kanserine Hedeflenmiş İlaç Taşıyıcı Sistemler Merve Karaçivi, Rana Sanyal Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-110 Akıllı Kemoterapi İlacı Sistemi: Antikor-İlaç Konjugatı Sentezi Enfal Özer, Rana Sanyal Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-111 Kombine Edilmiş Önilaç Molekülünün Pankreas Kanser Hücrelerinde Antitümor Etkisinin İncelenmesi Büşra Cengiz, Hamida Maouati, Rana Sanyal Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Organik Kimya, Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-112 Stiren-Etilen-Butadien-Stiren (Sebs) Ve Polipropilen (Pp) Bazli Temoplastik Elastomer Kopuklerin Gelistirilmesi Ve Karakterizasyonu Ceren Kiroglu, Nilgun Kizilcan, Eren Dalgakiran Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon, Poster – Organik Kimya, Poster – Polimer Kimyası
P.2-113 Mika Minerali Ve Köpüren Alev Geciktirici Katkı Maddesinin, Polipropilenin Alev Geciktirici Ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Merve Kahraman, Nilgün Kızılcan, Mehmet Ali Oral Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.2-114 Endüstriyel Sistemler İçin Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılabilecek İmidazolin Bazlı Bileşiklerin Prosese Özgü Üretimi Ve Geliştirilmesi Sinem Cansu Açıkgöz, Ersan Ergüder, Cihan Efe Kılıç Poster – Kimya Sanayi ve İnovasyon
P.2-115 Yeni Β-Laktamaz İnhibitörlerinin Keşfine Yönelik Kuersetinin Ctx-M-15’E Bağlanma Afinitesinin İn Siliko Yöntemle Araştırılması Ayşegül Saral, Emrah Sarıyer, Azer Özad Düzgün Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-116 Format Dehidrogenaz Reaksiyonu İle Kiral Α-Hidroksi Benzofuranon Türevlerinin Sentezi Kübra Avcı, Zerrin Zerenler Çalışkan, Sefanur Erdöl, Emel Bıçakçı Ordu, Günseli Kurt Gür Poster – İlaç ve Gıda Kimyası
P.2-117 Fosforik Asit Esteri Esaslı Islatıcı Ajan Sentezi Ve Karakterizasyonu Ayça Öztürk, Serkan Emik Poster – Polimer Kimyası
P.2-118 Pankreas Duktal Andenokarsinomu İçin Polimerik Önilaçların Sentezi Hamida Maouati, Rana Sanyal Poster – Polimer Kimyası
P.2-119 Glisidil Metakrilat Ve Fenilendiaminin Polimerizasyonu İle Poliakrilonitril Lif Yüzeyinin Modifikasyonu Meral Karakışla Poster – Polimer Kimyası
P.2-120 Manyetik Alana Ve Sıcaklığa Duyarlı Sodyum Aljinat Filmlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Osman Karakullukçu, Koray Gürkan, Gülten Gürdağ Poster – Polimer Kimyası
P.2-121 Grafen (Oksit) / Karbon Nanotüp Modifiye Siklohekzanon Formaldehit Reçineleri Selda Sert, Nilgün Kizilcan Poster – Polimer Kimyası
P.2-122 Çeşitli Akrilik Monomerler İle Siyanoakrilat Kopolimerlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Ömer Arslan Poster – Polimer Kimyası
P.2-123 Organokatalizör Varlığında Çok Hızlı Polyester Modifikasyonları Buse Ozcan, Ozgun Daglar, Ufuk Saim Gunay, Umit Tunca, Gurkan Hizal, Hakan Durmaz Poster – Polimer Kimyası
P.2-124 Organokatalizör Varlığında Hızlı Ve Yüksek Verimle Çoklu Dallanmış (Hyperbranched) Politiyoeter Sentezi Ve Karakterizasyonu Begüm Güngör, Özgün Dağlar, Gülce Güriç, Ufuk Saim Günay, Gürkan Hızal, Hakan Durmaz, Ümit Tunca Poster – Polimer Kimyası
P.2-125 Alkali Dirence Sahip Akrilik Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Buse Müzeyyen Poyraz, İlke Anaç, Özlem Yilmaz, Mesut Eren , İsmail Doğan Günbaş Poster – Polimer Kimyası
P.2-126 Antimikrobiyal Membrane Üretimi İçin Yeni Bir Polimerin Sentezi Sadia Tul Munna, P. Zeynep Çulfaz-Emecen, Akın Akdağ Poster – Polimer Kimyası
P.2-127 Poli(Akrilik Asit)/Poli(Glisidil Metakrilat) İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Polimerleri Ve Boyar Madde Adsorpsiyonunda Kullanımı Kübra Bili, Hasine Kaşgöz, Sümbül Yılmaz Poster – Polimer Kimyası
P.2-128 Aloe-Vera Özünden Elde Edilen Sürükleme Azaltıcı Polimerlerin Kan Basıncı Ve Kanın Reolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Gülden Akçay Poster – Polimer Kimyası
P.2-129 Hızlı Ve Kolay Fonksiyonlandırılabilen Biyouyumlu Keratin/Peg Hidrojel Sentezi Gülden Akçay Poster – Polimer Kimyası
P.2-130 Polimer Bazlı Endüstriyel Levha Yüzeylerinin Kalıcı Buğu Tutmaz Özelliğinin Sol-Jel Kaplama Prosesi İle İyileştirilmesi Tuğçe Altikardeş, Şenay İskender , Memet Vezir Kahraman Poster – Polimer Kimyası
P.2-131 Sökülebilir Basınca Duyarlı Yapıştırıcı Uygulamalarında Akrilik Monomerlerin Uv Dayanımına Katkısının İncelenmesi Cansu Akarsu Dülgar, Ecem Temelkaya Bilgin Poster – Polimer Kimyası
P.2-132 Doğal Polimerik Kompozitlerin Hazırlanması Ve Boyar Madde Gideriminde Kullanılması Kevser Kaya, Yaren Demirtemel, Yasemin Tamer Poster – Polimer Kimyası
P.2-133 Pvc/Asa Blendlerine Farklı Oranlarda Kil Takviyesi İle Değişen Özelliklerin İncelenmesi Yunus Emre Kökcan, Yasemin Tamer, Kevser Kaya Poster – Polimer Kimyası
P.2-134 Amfisilin Salımı İçin Çok Tabakalı Yara Örtü Malzemeleri Emel Tamahkar, Bengi Özkahraman Poster – Polimer Kimyası