Prof. Dr. Vural BÜTÜN

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

1968 Ordu doğumlu olan V. Bütün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü’nden 1990 yılında lisans derecesini, Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 1993 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 1999 yılında İngiltere University of Sussex Doktora derecesini aldı. 1991-1994 yılları arası Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1994-2000 arası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Bölümlerinde Araş. Gör. olarak görev yaptı. Sussex Üniversitesinde bir yıl (1999) PostDoc olarak çalıştı. Yurt dışı doktora çalışmalarını tamamlayarak ESOGÜ Kimya Bölümüne dönüş yaptı ve 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de Doçent ve 2007’de Profesör Ünvanı aldı. ESOGU’de lisansüstü program olan “Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı”nın ve “Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin (ARUM) kuruculuğunu yaptı.

Suda çözünen polimerler, yüzey aktif polimerler, kendinden örgütlenebilen yapılar, çapraz bağlı miseller, mikrojeller, nanometal dispersiyonlar, LbL teknolojisi ile nanofilmler, şizofrenik kopolimerler…konularında 77 bilimsel makale ve bir kitap bölümü yayınlamıştır. Bu çalışmalar 3450’den fazla atıf almıştır. H-index puanı 28 olan V. Bütün, TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü (2004), Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi Bilim Teşvik Ödülü (TWAS-2004), TÜBA Üstün Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBIB-2004), Plastik Teknoloji Araştırma Ödülü (PAGEV-2005), Polimer Bilim ve Teknoloji Ödülü (2006) ve Popüler Bilim Ödülü (2008) sahibi olup, 2009-2015 yılları arası TÜBA Asosiye Üyeliği de yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan V. Bütün, Kimya Bölümü öğretim üyeliği yanında, hali hazırda “Fen Edebiyat Fakültesi” Dekanlığı, ESOGÜ-ARUM Müdürlüğü ve lisansüstü program olan “Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı” Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.