Prof. Dr. Reşat APAK

Dr. Apak, 1976 yılında kimya yüksek mühendisi olarak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi (sonraki adıyla Mühendislik Fak.)’nden 1982 yılında doktora derecesini aldı; 1993’de profesör oldu. İdari görev olarak aynı fakültede 1996-99 döneminde dekanlık ve 2007-2015 yılları arasında İ. Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı başkanı (1990-…) ve İ. Ü. Rektörlüğü’ne bağlı Gıda Antioksidanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-GAAM) müdürüdür. Üniversiteden İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü’nün ayrılmasından sonra da bu Üniversite’de 2019 yılında yeniden Merkez Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Dr. Apak; NATO/CCMS, IAEA ve TWAS gibi uluslararası örgütlerden ve DPT, TÜBİTAK, İ.Ü. Araştırma Fonu gibi ulusal kurumlardan aldığı projeleri yönetti. Halen IUPAC: Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimyacılar Birliği Analitik Kimya Alanı’nda (IUPAC Division V) Türkiye temsilcisidir. İkiyüz yirmisekiz (248) adedi bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen uluslararası dergilerde basılmış özgün araştırma makalesi, 10’u uluslararası hakemli bilimsel kitap/ansiklopedi bölüm yazarlığı olmak üzere (yerli ve yabancı kongre bildirileriyle birlikte) yaklaşık olarak toplam 750 bilimsel eseri ve üç adet (Türkçe) ders kitabı bulunmaktadır. Antioksidan tayinleri ile ilgili olarak editörlük yaptığı bir İngilizce kitabı da Wiley Yayınevi’nden Şubat 2018 içinde basılmıştır. Yayınlarına uluslararası bilimsel atıf indeksi (SCI)’ne geçen  dergilerde (15 Temmuz 2019 itibarıyla) Elsevier-Scopus’a göre aldığı  atıf sayısı 7800 (özatıf dışı 6850)’dir ve h-indeksi 42’dir. Google Akademik’e göre atıf sayısı 11860 ve h-indeksi 49’dur. Meslek alanının en yüksek etki faktörlü özgün araştırma makalesi dergisi olan ACS: Analytical Chemistry’de 8 makalesi yayınlanmıştır.

Analitik Kimya’nın çok çeşitli temel ve uygulamalı alanlarında çalışmış olan Dr. Apak’ın en önemli buluşu 2004 yılında dünya literatürüne kattığı “CUPRAC antioksidan kapasite tayin yöntemi”dir. Bu buluşu takiben pek çok antioksidan-antiradikal tayin yöntemini de analitik performansını arttıracak biçimde modifiye etmiştir. Ayrıca “sahada patlayıcı izlerinin saptanması” kiti analiz sisteminin bulucusudur. Türkiye Kimya Derneği’nden 2004 yılında “Kimya Biliminin İlerlemesine Katkı − Şeref Üyeliği Ödülü” almıştır. 6 Haz. 2012 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine atanmış, Haz. 2014’den itibaren de Akademi Konsey üyeliğine seçilmiştir. 1 Haz. 2016’da İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilk olarak verilen “bilime hizmet ödülü” almıştır. Türkiye’nin en büyük bilimsel ödülü olan “TÜBİTAK Bilim Ödülü” ‘Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle 2017 yılında Prof. Apak’a verilmiştir. İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi Kimya Topluluğu’nca kimya alanında çığır açmış buluşları olan bilim adamlarına verilen “danışman üyelik” (Royal Society of Chemistry: RSC-Fellow Member) statüsünü 2018’de kazanmıştır.  

İstanbul Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi adresi: http://aves.istanbul.edu.tr/rapak/

Google Akademik Profili: https://scholar.google.com.tr/citations?user=A3TMgJoAAAAJ&hl=tr

Prof. Apak’ı ödül almaya götüren buluşların özetlendiği TÜBİTAK youtube video kaydı linki: