Prof. Dr. Mehmet YAMAN

Elazığ Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Yaman doktora derecesini 1990 yılında Malatya’ daki İnönü üniversitesinden aldı. 1995 yılında Elazığ-Fırat Üniversitesi’nde doçent olarak atandı. 2002 yılında Fırat Üniversitesi Analitik Kimya anabilim dalında Profesör oldu. 2005’ten beri Uluslararası hakemli “International Journal of Pure and Applied Chemistry” Dergisi’nde şef editör olarak görev yapmaktadır. 2010-2013 yılları arasında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Sosyal Araştırma Kurumu) danışma kurulu üyeliğine seçildi. Profesör Yaman 40 a yakın lisans üstü öğrencinin danışmanlığını yaptı (11 Doktora: 10 tamamlandı, 1 devam ediyor, 27 M.Sc. 22 tamamlandı.

Mehmet Yaman, SCI indeksli dergilerde 120 den fazla makale (çoğunda sorumlu yazar ve Curr. Med. Chem., J. Med. Chem.gibi yüksek etki faktörlü) ve 2000’den fazla atıf siciline sahiptir. Uluslararası derslerde davetli bir konuşmacı ve ulusal ve uluslararası konferanslar için 130’dan fazla konuşma yaptı. Dr. Yaman, 10’dan fazla derginin Yayın Kurulu’nda yer almaktadır ve kimya, tıp ve çevre alanlarında 12’den fazla hakemli dergide hakem olarak görev yapmaktadır. Yaman, çalışmalarında, HPLC-MS kullanarak bitkilerde, ızgaralarda, histidin, flavonoidler, antosiyaninler, PAH’lar ve akrilamid gibi iz organik bileşiklerin belirlenmesinin yanı sıra biyolojik, çevresel ve gıda matrikslerinde toksik eser elementlerin önderiştirmesi ve belirlenmesine odaklandı.

Profesör Yaman iki ulusal ve iki uluslararası konferans yönetti.

Profesör Yaman’ın yazarı olduğu Uluslararası Kitap Bölümü, Air Pollution-Monitoring, Modelling, Health and Control-978-953-51-0381-3, Hard cover, 254 pages:Chapter 2:Comprehensive Comparison of Trace Metal Concentrations in Inhaled Air Samples.

Kimyasal Analize Genel bir Bakış: Enstrümanın Rolü mü, Analizi Yapan Bilim İnsanının Rolü mü Daha Önemlidir?

Mehmet YAMAN

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Elazığ
Email: ijpacmy@gmail.com

Tüm bilimlerdeki profesyoneller, enstrümental ölçümleri kullanarak alanlarını geliştirir, önemli kararları alır ve sorunları çözerler. Dolayısıyle, tüm bilim insanlarının ihtiyaçlarına güvenilir ve doğru bir şekilde cevaplamaları için enstrumanlar ve onların uygulamaları hakkında temel bir bilgiye sahip olma zorunluluğu vardır. Güvenilir sonuçlar elde etmek için, cihazları kullanan bütün bilim insanları kimyasal analizin sadece bir bileşeni olan ölçüm yapmaktan daha fazlasını düşünmelidir. Cihazlar önemlidir, ancak, geçerli ve güvenilir bilgi üretmek için bir analiz süresince sağlam bilimsel prosedürler gereklidir.

Modern, iyi eğitimli bir bilim insanı, problemleri analitik bir yaklaşımla çözebilen ve modern enstrümantasyonu problemlere uygulayabilendir. Analizi yapan bir bilim insanının, bir analiz şemasındaki rolü, ölçüm yapmak ve anlamaktan daha önemlidir. Probleme veya ihtiyaca uygun bir analiz yöntemi tasarlamak, deneyim, geniş bilgi, sezgi, ve bir dedektifin problem çözme becerileri gerektirir.

Analizci, numunenin doğası ve menşei, istenen doğruluk ve kesinlik, analiz maliyeti ve zamandaki sınırlamaları ve uygun tekniklerin seçimi ile ilgilenmelidir.

Ortak araştırmalarda yapılan etkileşimler, sadece analizcinin problemi çözmek için gerekli bilgiyi edinmesi için değil, aynı zamanda verilen numunenin niteliği ve var olan ölçüm teknikleri göz önüne alındığında gerçekçi bir şekilde sağlanabilecek bilgileri iletmesi için de gereklidir. Bu değişken sorumlulukların sonucu olarak, analizciler genellikle hangi bilgilerin istendiğini ve örneğe ait verilerden gerekli bilgilerin nasıl elde edileceği ve dönüştürüleceğini bilmek zorunda olduklarından “bilgi brokerleri” olarak kabul edilirler.

Özetle, kötü tasarlanmış bir yöntemden elde edilen yanlış veya alakasız bir örneğin doğru ve uygun enstrümantal ölçümü amaçlanan sorunu çözmeyecektir. Başka bir deyişle, cihaz ve analizci yalnızca analiz için sunulan örnek kadar iyidir.

Bu sunumda, yukarıda özetlenen yaklaşımlara ilişkin detaylar sunulacak ve milyonlar harcanarak hizmete açılan modern laboratuvarlarda, alanında uzman olmayanların yapacakları analiz sonuçlarıyla bu laboratuvarlardan amaçlanan hedeflere varma olasılıkları tartışılacaktır.