Prof. Dr. Emre DÖLEN

14 Haziran 1945’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Pendik Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1962’de İ.Ü. Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne girdi ve İ.Ü. Kimya Fakültesi’nden Kimya Y. Mühendisi olarak mezun oldu. Oldukça uzun süren öğrenciliği döneminde öğrenci olayları içinde etkin bir biçimde yer aldı. 1969’da İ.Ü. Kimya Fakültesi Anorganik Kimya Kürsüsü’ne asistan olarak girdi, 1972’de doktorasını verdi ve 1979’da doçent oldu. Asistanlığı sırasında asistan temsilcisi olarak iki dönem Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1979’da İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’na (günümüzdeki Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) Analitik Kimya öğretim üyesi olarak geçti ve 1980 – 1981 döneminde bu okulun yöneticiliğini yaptı. Bu okulun dönüştüğü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 1988’de Analitik Kimya profesörü oldu ve halen bu görevini sürdürmektedir. 1999 – 2002 döneminde Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve 1999 – 2001 döneminde Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilim ve kimya tarihine öğrenciliğinden itibaren ilgi duymaya başladı ve 1980’li yılların sonlarında esas olarak bu alana yöneldi. 19. yüzyılda modern bilimin ve kimyanın Türkiye’ye girişi ile eğitim tarihi üzerinde yoğunlaştı. Uzun yıllar İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çeşitli bilim ve teknoloji tarihi dersleri verdi.

Kimya alanındaki çok sayıdaki ders kitabı ve bilimsel araştırma makalesinin yanında yoğunlaştığı bilim tarihi alanında yurtiçinde ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda araştırması bulunmaktadır. Bilim tarihine ilişkin ders notları dışında Açıklamalı Türkiye Kimya Dergileri Bibliyografyası (1990), Tekstil Tarihi (1992), Osmanlılarda Kimyasal Semboller ve Formüller (1993), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Kimya Tarihi Yayınları Bibliyografyası (2002), Darülfünun’dan Günümüze Üniversite Yayıncılığı ve Yaşamı (Nuran Yıldırım ile birlikte, 2003), İlk Türk Çimento Fabrikamızın Öyküsü (Murat Koraltürk ile birlikte, 2004), Türkiye Üniversite Tarihi (2010; 5 cilt) olmak üzere bilim ve eğitim tarihi alanında yayınlanmış çeşitli kitapları vardır. Uzun yıllar Türk Bilim Tarihi Kurumu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.