Prof.Dr. Ayşe Gül GÜREK

1964 Yılında İstanbul’da doğan Prof.Dr. Ayşe Gül GÜREK, 1981 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2 yıl öğrenim gördükten sonra 1983 yılında İstambul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kimya –Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne yatay geçiş yaparak bu fakülteden 1986 Şubat döneminde Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl TÜBİTAK- Temel Bilimlere Araştırma Enstitüsü, Kimya Bölümü’nde Araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Kimyagerlik Programında Yüksel Lisansını tamamlamış ve 1996 yılında Doktorasını İTÜ- Fen Bilimleri Enstitüsü’nden almıştır. 1996-2003 yılları arasında TÜBİTAK- MAM, Malzeme Kimya Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde çok sayıda ulusal, uluslararası, endüstriyel ve askeri projelerde proje elemanı veya proje yürütücüsü olarak görev almıştır.

1999 yılında Almanya, Brandenburgische Technische Universtadt(BTU) Cottbus’da, Uygulamalı Fizik Bölümü’nde, yürütülen Kimyasal Sensörler konulu(POLYMELEK Projesi) proje çerçevesinde,  kimyasal sensör algılayıcı malzemesi olarak kullanılan bazı ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi konusunda doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2002 yılında Anorganik Kimya alanında Doçent ünvanını almıştır. Nisan 2003 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nde Doçent kadrosuna atanmıştır ve 2007 yılında da Profesör ünvanını almıştır.

Ftalosiyanin, çeşitli tetrapirol bileşikleri (BODIPY vs.), vic-dioksim  gibi bileşiklerin sentezleri;  bunların sıvı kristal, yarı  iletken, kimyasal sensör, fotodinamik terapi, teranostik  ve fotovoltaik  özelliklerinin incelenmesi konularında araştırmalar yapmakta olan Prof. Gürek’in SCI kapsamında taranan hakemli dergilerde yayınlanmış 145 in üzerinde  yayını vardır ve bu yayınlara  2900 ün üzerinde atıf yapılmıştır. Ayrıca iki adet de basılmış kitap bölümü bulunmaktadır. Bu bilimsel çalışmaları ile ilgili COST projeleri ve ikili işbirliği projeleri olmak üzere bir çok projede Araştırmacı veya yürütücü olarak görev almıştır.

Prof. GÜREK “Ftalosiyaninler ve makrosiklik bileşiklerin sentezi, tanımlanması ve uygulanabilirliği” konularındaki  uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarıyla 2004 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almıştır. h- İndeksi 33(Temmuz 2019)dür. Prof. GÜREK bu akademik çalışmaları sürecinde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevleri de yürütmüştür.