Prof. Dr. Cihangir TANYELİ

ODTÜ Kimya Bölümü

Cihangir Tanyeli 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden derece ile mezun olmuş ve yine aynı bölümde sırasıyla 1984 ve 1988 yıllarında Y. Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. 1990 ve 1991 yıllarında NATO ve DAAD araştırma bursları ile Heidelberg Üniversitesi Organik Kimya Enstitüsünde doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.1990 yılından itibaren ODTÜ Kimya bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına başlamış, 1991 yılında Doçent 1997 yılında ise Profesör olmuştur. 1998 yılında NATO araştırma desteği ile Kentucky üniversitesinde kanser araştırmalarında çalışmış takip eden yılda Humboldth araştırma desteği alarak RWTH Aachen da çalışmalarına devam etmiştir.

Cihangir Tanyeli sentetik organik kimya alanında sergilediği araştırmalarında özellikle asimetrik sentez çalışmalarında bulunmaktadır. Bu alanın kapsadığı, özgün kiral ligand içeren geçiş metal katalizör sistemleri, biyokatalizörler ve kiral organokatalizörler ile çok sayıda çalışma gerçekleştirmiş olup, özellikle ilaç kimyasında önemi olan kiral moleküllerin sentezi konularında ülkemiz ölçeğinde öncü çalışmalarda bulunmuştur. 100 ün üzerinde yayımlanmış uluslararası yayını ve bir adet patenti bulunmaktadır. Akademik yaşamı boyunca altmış civarında Y. Lisans ve Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 2017 yılından bu yana Bilim Akademisi asli üyesidir. Akademik yaşamının yanısıra 2015 yılından bu yana ODTÜ Kimya Bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir.