Bilimsel Program

10 Eylül 2019 Salı
09:00-18:00 Kayıtlar
  SALON A
09:45-11:00 Açılış Konuşmaları
Prof.Dr.Ayfer Saraç Özkan – Prof. Dr. Emine Karakuş – Prof.Dr.Bahattin Yalçın – Prof.Dr.Bahri Şahin
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sezgin Bakırdere
11:00-11:50 Davetli Konuşmacı:
Prof.Dr.Reşat Apak

Analitik Spektroskopi Araştırmalarımızda Temel Kimya Bilgilerimizin Kullanımı: Antioksidan ve Enerjetik Madde Tayinlerinden Örnekler
11:50-12:00 Çay-Kahve Arası
12:00-12:50 Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Rana Sanyal

Kemoterapi Ajanlarının Tümör İçinde Bırakılması için Çalışmalar
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ / ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ
14:30-15:10 Davetli Konuşmacı:
Prof.Dr.Vural Bütün

Çeşitli Nanoyapılar ve Uygulamalar İçin Uyarılara Duyarlı Fonksiyonel Kopolimerlerin Sentez ve Karakterizasyonları
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof.Dr.Vural Bütün  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rana Sanyal   Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hasan Küçükbay Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reşat Apak  
15:10-15:30 S-073 – Uv Kürlenebilen Selüloz Asetat Bütirat Bazlı Oligomerik Yapıların Pamuk Kumaş Kaplamalarında Kullanımı / Zehra Yıldız S-414 – (Mx2)N Metal Halojenür Kümelerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak İncelenmesi / Alimet Sema Özen S-104 – Amino Asit İçeren Antrakinon Türevleri / Hasan Küçükbay S-023 – İndirgenmiş Grafen Oksit Modifiyeli Yüzey Baskılı Elektrotlar Üzerinde Politiyoninin Hazırlanması ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu / Meli̇ke Bilgi Kamaç
15:30-15:50 S-008 – Fosfor Grupları İçeren Polisiklooktadienin Sentezi ve Uygulaması / İlay Ceren Çetinkaya S-258 – Sülfonamid Grubu Antibiyotikler İçin Kimyasal Reaktivite İndisleri / Şeyda Aydoğdu S-081 – Novel Synthetic Approaches To Chlorins Via Selective Porphyrin Reduction / Ali Tuna S-097 – Poli-Nötral Kırmızının İndirgenmiş Grafen Oksit Modifiyeli Yüzey Baskılı Elektrotlar Üzerinde Hazırlanması ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu / Muhammed Altun
15:50-16:10 S-007 – Biyo-Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu / Gökhan Açık S-141 – Florlu Ftalosiyanin Türevlerinin Fotoalgılayıcı Özelliklerine Hesapsal Bakış / Basak Koca S-129 – Kinazolin-4-On Türevlerinin Sentezi Ve Reaksiyon Mekanizmasının İncelenmesi / Şule Erol Günal S-208 – Elektrokimyasal Eksfoliasyonla Üretilmiş Grafen Nanoyapılarının Raman Spektroskopisiyle Karakterizasyonu / Duygu Anaklı
16:10-16:30 Çay-Kahve Arası
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral Karakışla Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemil Alkan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Zaim   Oturum Başkanı: Prof. Dr. F.Zehra Küçükbay 
16:30-16:50 S-174 – Polioksimetilenin Formaldehit Emisyonunun Azaltılması / Gürkan Ergin S-325 – Magnetik Kompozit Sentezi Ve Nikel Adsorpsiyonun İncelenmesi / Ayfer Yıldırım S-256 – Β-Fonksiyonel Α-Amino Fosfonat Türevlerinin Sentezlenmesi / Sıdıka Polat Çakır S-437 – Triklosan Ve Klorheksidin Hidroklorürün Hplc-Dad Tekniği İle Eş Zamanlı Analizi / Ebru Türköz Acar
16:50-17:10 S-056 – Sulu Çözeltilerden Naproksen Gideriminde Mikroporoz Aktif Karbon İçeren Aljinat Kompozitleri / Nazli Ozcan S-150 – Ag/Tio2 Kompozitinin Hazırlanması Ve Görünür Işık Altında Fotokatalitik Aktivitesi / Keziban Atacan S-087 – Azot İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Sentezine Yönelik Katalitik Aza-Nazarov Tepkimesinin Geliştirilmesi / Yunus Emre Türkmen S-316 – Demir Metalinin Yarıklı Kuvars Tüp (YKT) Eklentili Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde (AAAS) Schiff Baz Kompleksleştirici Esaslı Dağıtıcı Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon (DSSME) Sonrası Meyan Kökü Örneklerinde Eser Seviyelerde Tayini / Nursu Aylin Kasa
17:10-17:30 S-090 – Biyo Bazlı Poliol Sentezi Ve Poliüretan Terlik Sisteminde Kullanımı / Kübra Sarper S-409 – Manyetik Mnfe2O4@Rgo Nanokatalizörü İle Atık Sulardan Organik Kirleticilerin Uzaklaştırılması / Melike Sevim S-108 – Amino Asit ve Dipeptit İçeren Yeni 7-Amino-2-Okso-1,2,3,4-Tetrahidrokinolin Türevleri Sentezi / Zeynep Gönül S-228 – Metanol İntoksikasyonu Nedenleri Ve Hs-Gs-Ms İle Kanda Formik Asit Analizi / Orhan Destanoğlu
17:30-17:50 S-203 – Antimikrobiyal Polilaktik Asit Filmlerin Hazırlanması ve Termal/Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi / Figen Aynalı S-172 – Fındık Çotanağının Karbonizasyonunun Model Yaklaşım Yöntemi ile Kinetiğinin İncelenmesi / Beyzanur Öztürk S-408 – Tetrahidrokarbazol Yapısı İçeren Açil Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi Ve Nmr Çalışmaları / Elif Keskin S-200 – Adli Kimya’da “Parmak İzi” Tespitinde Kullanılan Kimyasal Yöntemler / Evsun Şimşek
17:50-18:10 S-237 – Çevreye-Duyarlı Akıllı Kolorimetrik Hidrojellerin Sentezi / Nergiz Cengiz S-117 – 4-[4-(10 Undekeniloksi)Benzoiloksi]Benzoik Asit Sıvı Kristalinin Faz Geçişlerinin, Termodinamik Etkileşim Parametrelerinin ve Yüzey Özelliklerinin Ters Gaz Kromatografi Metodu ile Belirlenmesi / Emine Balkanlı S-411 – Tetrahidrokarbazol Açil Hidrazon Bileşiklerinde Molekül İçi H-Bağının Kararlılığa Etkisi / Dilek Yüksel S-260 – Kalsiyum Tartarat Kristalizasyonununun Alanin Katkısı Varlığında İncelenmesi / Elif Göze
18:30-20:00 Açılış Kokteyli & Konser (Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Kültür Merkezi / Fuaye)
 
 11 Eylül 2019 Çarşamba
08:00-18:00 Kayıtlar
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Yolaçan
09:00-09:50 Davetli Konuşmacı: Niyazi Serdar Sarıçiftçi
Bio-organic Semiconductors Electrocatalytic CO2 Recycling
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülten Gürdağ   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülfeza Kardaş  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülnur Keser Karaoğlan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevil Yücel
09:50-10:10 S-420 – Poliolefinlerin Modifikasonu / Mehmet Atilla Tasdelen S-297 – İç Ortam Havasında Bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin Giderimi İçin Pa-6 Nanolif Filtre Malzemelerinin Geliştirilmesi / Elifnur Gezmiş Yavuz S-386 – Polimerle Kararlılaştırılmış Gümüş (0) Ve Paladyum (0) Nanopartikülleri Katalizörlüğünde Morfolin Boran’Dan Hidrojen Salınımı: Yeni ve Düşük Maliyetli Hidrojen Depolama Malzemesi / Hasan Can S-159 – Antiviral Bileşiklerin Herpes Simplex Virüslerine Bağlanmalarının İn Silico Analizi / Mehmet Özbil
10:10-10:30 S-275 – Düşük Şişme Özelliğine Sahip Etilen Akrilik Elastomer (Aem) Bazlı Kauçuk Karışımların / Gül Ünal S-435 – Su Saflaştırılması İçin Ultrafiltrasyon Pvdf Nanoliflerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu / Sündüz Alemdar S-191 – Göl Sularından Leonit Ve Potasyum Sülfat Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi / İlyas Gönül S-423 – Sargassum Acinarium Türünün Cilt Beyazlatıcı Ürünler İçin Hammadde Olarak Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi / Sevilay Cengiz Şahin
10:30-10:50 S-234 – Dendron-Polimer Konjugat Esaslı Çapraz Bağlı Miselik İlaç Taşıyıcılar / Filiz Calik S-170 – Biyokütle Isıl Bozunum Karakteristiklerinin Termogravimetrik Analiz Ve Fourier Dönüşümlü Spektroskopi Yoluyla İncelenmesi / Isil Isik Gulsac S-193 – Bazı Asimetrik Vic-Dioksim Ligantlarının Ve Nikel (II) Komplekslerinin Hesapsal Yöntemler ile Yapısal ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi / Ayşin Zülfikaroğlu 457 – Ficus Carica Ekstraktının Antioksidan Profili ve Mide Kanseri Üzerine Sitotoksik,Genotoksik ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması / Tuba Sezer
10:50-11:10 S-363 – Poli (Metilmetakrilat-Ko-Glisidil Metakrilat-Ko-Etilen Glikol Dimetakrilat)/N- Oktadekan Mikrokapsüllerinin Üretim Ve Modifikasyonu / Cemil Alkan S-463– Sulu Ortamdan CTAB ve TTAB’ın Kil Üzerine Monomerik ve Miseler Adsorpsiyonun İzoterm, Knetik ve Termodinamik İncelenmesi / Özkan Açışlı    
11:10-11:30 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahattin Yalçın
11:30-12:10 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek
Multifonksiyonel Ftalosiyanin Türevleri ve Biyolojik Uygulamaları
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Atilla Taşdelen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevim San  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Erçağ  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Küçük
12:10-12:30 S-418 – Hidroksipropil Selüloz İçeren Biosorbent Hidrojellerin Değişik Ortamlardaki Şişme Davranışlarının İncelenmesi ve Boyarmadde Soğurum Performansı / Semiha Kundakci S-353 – Polipirol/Oleik Asit Kompozitinin Sentezi ve Termal Enerji Depolama Özelliklerinin Araştırılması / Mehmet Ekinci S-368 – Yeni Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninler / Sevde Demir S-230 – On-Lıne Hplc-Antioksidan Yöntemlerinin Vaccinium Myrtillus Ekstraktına Uygulanması / Uğur Kardil
12:30-12:50 S-362 – Kontrollü İlaç Salınımı İçin Kitosan İçeren Poliüretan Ve Poliazometin Hidrojellerin Hazırlanması / Musa Kamaci S-398 – Politiyofen/Poli(3,4-Etilendioksitiyofen) Nanokompozitlerin Manyetik Alan Altında Sentezi ve Termoelektrik Özellikleri / Keziban Hüner S-279 – Yeni Periferal Ve Non-Periferal Metalsiz Ftalosiyanin Sentezi Ve Metalli–Metalsiz Ftalosiyaninlerin Fotofizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi / Gülçin Kara Ekineker S-393 – Fenolik Bileşik İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Glioma Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi / Fatma Şayan Poyraz
12:50-13:10 S-106 – Antibakteriyel Polimerlerin Sentezi Ve Bakteri Sensörü Olarak Uygulaması / Naime Ceren Süer S-103 – Enerji Depolama Sistemleri İçin Kobalt-Organik Kafes Yapılı Elektrotların Sentezi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu / Sibel Yazar S-367 – Tetrakarboksilik Asit ve Bis(İmidazol) Ligandı ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu / Esengul Ciftci S-356 – Elektrospinning Yöntemi İle Fitaz İmmobilizasyonu / Umran Duru Kamaci
13:10-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ / ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek 
14:30-15:10 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Cihangir Tanyeli
İsatin temelli heterohalkalı öncül bileşiklerin stereoseçici sentezleri
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökçen Birlik Demirel   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hale Berber    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya Çelik Onar  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İkbal Koyuncu  
15:10-15:30 S-425 – Farklı Organosilanlarla Oluşturulan Matris-Partikül Arayüzün Kompozitlerin Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Zerin Yesil Acar S-032 – Seçili Organofosforlu Pestisitlerin Parçalanma Yollarının Dft Yöntemi ile Belirlenmesi / Bahar Eren S-009 – 5-(2-Hidroksifenilazoil)-6-Aminourasil Sentezi ve Karakterizasyonu / Fatih Eyduran S-040 – Yeni Nesil Polifenol Esaslı Metal Sensörlerinin Geliştirilmesi / Soner Çakar
15:30-15:50 S-333 – Poli(Akrilamit-Ko-Akrilik Asit) Hidrojellerine Lakkaz Enzimi İmmobilizasyonu / Haydar Altinok S-060 – Kafein Molekülünün Bozunma Mekanizmaları ve Doğaya Olan Zararlarının Hesapsal Olarak İncelenmesi / Evrim Arslan S-045 – UV Radyasyonu Absorplama Özelliği Olan Yeni Organik Moleküllerin Sentezi ve Tekstil Uygulamalarının Araştırılması / Hikmet Nil Bayrak S-249 – Apiterapi / Özlem Saral
15:50-16:10 S-239 – Redoks ve RAFT Polimerizasyon Yöntemleri pH-Duyarlı Blok Kopolimer Sentezi / Melahat Goktas S-351 – Akışkan Yatak Sistemlerine Uygun Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Geliştirilmesi / Gizem Biçer Göktepe S-096 – Bazı Yeni Aril ve Heteroaril Sübstitüe Γ- Ve Δ-Imino Ester Bileşiklerinin Sentezi ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi / Yağmur Akkamış S-089 – Ultrases Destekli Ekstraksiyon ile Limon Kabuklarından Elde Edilen Ekstrelerin Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi ve Optimum Ekstraksiyon Koşullarının Deneysel Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi / Nurcihan Tan Erkoç
16:10-16:30 S-426 – Uv İle Kürlenebilen Fosfor İçerikli Alev Geciktirici Malzemeler / Burcu Oktay S-352 – Yeşil Kimya ile Yeni Nesil Çok Fonsiyonlu Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Madde Sentezi / Sedat Emir S-162 – Triazol İçeren Ksanten Bileşiklerinin Sentezi ve İyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi / Volkan Kumbaracı S-471 – Tunçbilek Linyiti ve Karasu’nun Elektrolizi ile Hidrojen Eldesine Farklı Parametrelerin Etkisi/ Sırmanur Güzeler
16:30-16:50 Çay-Kahve Arası
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem Cankurtaran  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihangir Tanyeli Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lokman Torun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsnü Cankurtaran  
16:50-17:10 S-059 – Polistiren Köpüğe Zarar Vermeyen Doymamış Polyester Reçine Formülasyonu Geliştirilmesi / Ibrahim Korkut S-288 – Ebola Virüs Hastalığına Ait Antijenik Peptid Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu / Tayfun Acar S-133 – 2-(2-Aminofenil)Benzotiyazol Bazlı Diamit Bileşiğinin Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi / Hülya Elmalı Gülbaş S-138 – Yüksek Katalitik, Esneklik Ve Elektroaktif Özelliğe Sahip Co3O4 Nanokristalleri İle Modifiye Edilmiş Grafen Kağıt Materyal / Kader Dağcı Kıranşan
17:10-17:30 S-139 – Tbd Varlığında Çok Hızlı Politiyoeter Sentezi / Hakan Durmaz S-323 – Amin Bileşiklerinin Fotooksidasyonu İle İlaç Salımı ve Biyosensör Uygulamaları / Sundus Erbas Cakmak S-028 – Bisiklik Yapıdaki Alkenlerin Brominasyonu İçin Etkili Biryöntem / Selçuk Eşsiz S-221 – Dpph Antiradikal Testinde Farklı Ph’Lardaki Davranış / Murat Küçük
17:30-17:50 S-382 – Düşük Sıcaklıkta Vulkanize Olabilen Kloropren Kauçuk Hamurlarının Geliştirilmesi / Tuba Ünügül S-350 – Modüler Dendron Polimer Konjugat Tabanlı Hedefli İlaç Taşıma Sistemleri / Burcu Sümer Bolu S-470 – Kaliks[4]pirol Bazlı Supramoleküler Polimerler / Abdullah Aydoğan S-476 – Duloksetinin Farmasötik Preparatlarda Tayini için Ultra Hızlı Sıvı Kromatografik Analizi / Cem Önal
17:50-18:10 S-467 – İmin Grubu İçeren Yeni İmidazo[1,2-a]pirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapısal
Karakterizasyonu /Tuğba Güngör
S-473 – Fotonik, Metroloji, Kimya | Bilim, Teknoloji, Üretim / Ali Serpengüzel S-255 – Organik Katkılı Pedot:Pss Kompozitlerin Termoelektrik İncelemesi / Volkan Uğraşkan  
18:10-19:30 POSTER OTURUMU 1 (POSTER ALANI) (Poster listesi için tıklayınız.)
 
 12 Eylül 2019 Perşembe
  SALON A
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülşah Gümrükçü Köse
09:00-09:50 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Yaman
Kimyasal Analize Genel bir Bakış: Enstrümanın Rolü mü, Analizi Yapan Bilim İnsanının Rolü mü Daha Önemlidir
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferdane Karaman Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuba Yetim Oturum Başkanı: Prof Dr. Ayşen Alaman Ağar Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem Aksu Dönmez
09:50-10:10 S-202 – Yıldız-Pcl ve Yıldız-Pcl/Pla Polimerlerinin Pla’Nın Mekanik Özelliklerine Etkisi / Merve Dandan Doganci S-101 – Nefes Almayan Polietilen Filmin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi / Büşra Kepez S-102 – Triarilboron İle Fonksiyonlandırılmış Selenofenotiyofen Türevleri / Gülşen Türkoğlu S-140 – Yüksek Mekanik, Elektronik ve Esneklik Özelliklerine Sahip Agni Alaşım Filmi ile Modifiye Edilmiş Rgo Kağıt Materyaller / Ezgi Topçu
10:10-10:30 S-107 Yeni Blok/Aşı Kopolimerlerin Htp ve Rop ile Sentezlenmesi / Efkan Çatıker S-280 Polimer Modifikasyonunda Floresan Çapraz Bağlayıcılar / Zeynep Dikmen S-225 Suberik Asit Esaslı Yeni Organik Faz Değiştiren Malzemelerin (Fdm) Sentezi ve Karakterizasyonu / Gizem Toprakçı S-094 Mastitisli İneklerden İzole S. Aureus’Ların Oluşturdukları Biyofilm İle Mücadelede: Nar Kabuğu Ekstraktları / Aişe Ünlü
10:30-10:50 S-078 – Akrilonitril, Metakriloksipropil Sonlu Polidimetil Siloksan ve Vinilfosfonik Asit Kopolimerlerden Nano Elyaf Üretimi / Mustafa Yılmaz S-165 – İndirgenmiş Grafen Oksit Yüklenmiş Nanolif Bandajlar: Kontrollü Antibiyotik Salınım Sistemi / Ismail Altinbasak S-387 – Ötektik Çözgen Varlığında Değerli Kimyasalların Eldesinde Biyokütle Türünün Etkisi / Alparslan Arslanoğlu S-429 – Bazı Endemik Dianthus Türlerinin Fitokimyasal Analizi Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi / Ilknur Şahin
10:50-11:10 S-231 – Benzoditiyofen İçeren Polimerler Kullanılarak Üretilen Polimer Güneş Gözeleri: Farklı Akseptör Unite Etkisi / Gönül Hızalan Özsoy S-195 – Melamin İle Azot Katkılı Aktif Karbon Üretimi ve Co2 Adsorpsiyonu / Atakan Toprak S-251 – Moleküler Makinelerin Fotodinamik Terapide Akıllı Tedaviye Yönelik Kullanımı / Yusuf Çakmak S-217 – Dpph Temizleme Aktivitesi Üzerine Çözücünün Etkisi / Melek Kaya
11:10-11:30 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman
11:30-12:10 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mine Yurtsever
Polimerik malzemelerin yapısal ve morfolojik özelliklerinin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bengi Özkahraman Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu Hatipoğlu   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emrah Çakmakçı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Aydın  
12:10-12:30 S-413 – Tiyol Reaktif Polimerik Kaplamalar Kullanılarak Antibakteriyel Yüzeylerin Hazırlanması / Tugce Nihal Gevrek S-143 – Poli(Pirol-Co-N-Metilpirol)’Ün Znfe Kaplı Karbon Çelik Elektrodun Korozyonuna Etkisi / Abdurrahman Akdağ S-241 – Bazı Tiyazolidin Türevlerinin Oluşum Reaksiyonunun Mekanistik İncelenmesi / Nazmiye Sabancı S-120 – Dunning Prostat Kanser Modelinde Kalp Doku Hasarı Ve Metforminin Rolü / Bertan Boran Bayrak
12:30-12:50 S-187 – Yumurta Akı, Poliakrilik Asit Ve Anilin Hidroklorür Kullanılarak İletken Jel Hazırlanması / Elif Partal S-248 – Aspen Plus Simülasyonu Kullanılarak Kabarcıklı Akışkan Yatak Gazlaştırıcıda Enerji ve Ekserji Analizi / Senem Sezer S-290 – Yeni İmatinib Türevlerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları / Fulya Günay S-218 – Kombine Hplc-Dad-Spektrofotometrik Caı Belirleme Yönteminin Geliştirilmesi ve Asetazolamid ve Sülfanilamidin Ic50 Değerinin Belirlenmesi / Semra Alkan Türkuçar
12:50-13:10 S-115 – İki Tabakalı İnce Filmlerde Polimer Zincir Mimarisinin Arayüzey Dinamiğine Etkisi / Ayşe Çağlayan S-436 – Karbon Nanotüp Katkılı Kağıtların Işık Haslık Özelliklerinin İncelenmesi / Burcu Yılmaz Şahinbaşkan S-112 – Tekstilde Koruyucu Grup Etkisi / Gökhan Kaplan S-167 – Ev Yapımı Sirke Türleriyle Enzimatik Kararmanın Önlenmesi / Mine Aksoy
13:10-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ / ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel Akyol Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine Yurtsever   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gönül Yenilmez Çiftçi  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya Koyuncu Zeybek 
14:30-14:50 S-086 – Biyobazlı Monomerlerden Yenilenebilir Kopolimerlerin Geliştirilmesi / Ersan Eyiler S-222 – Farklı Asit Katalizörleri Kullanarak Pirinç Kabuğundan Silika Üretimi ve Otomobil Verniğinde Katkı Maddesi Olarak Kullanımı / Oğuzhan Akgöl S-105 – 8-Hidroksikinolin-2-Karbaldehid İle 2-Aminopiridin-3-Ol’ Ün Schiff Bazı Sentezi ve Kompleks Oluşumu / Ercan Aydemir S-080 – Lc-Ms/Ms İle Çayda Pestisit Analizi İçin Farklı Adsorbanların Dispersive Katı Faz Ekstraksiyon Ajanı Olarak Kullanılması / Nihat Özcan
14:50-15:10 S-111 – Ph’A Duyarlı Poli(Β-Amino Ester) Ve Glikopolimer Esaslı Misellerin Hazırlanması ve İlaç Taşıma Etkinliklerinin İncelenmesi / Elif L.Şahkulubey Kahveci S-240 – Dopamin, Ürik Asit Ve Askorbik Asit’İn Mos2 İle Modifiye Edilmiş Camsı Karbon Elektrot ile Tayini / Gülden Asan S-173 – Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Bağlayıcı Grup Olabilecek Pirazol Karboksilik Asit İçeren Yeni Asimetrik Çinko Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotovoltaik Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi / Burak Yıldız S-417 – Guaifenesinin Bor Katkılı Elmas Elektrot ile Voltametrik Analizi ve Farmasötik Dozaj Formundan Ve Serumdan Tayini / Gökçe Öztürk
15:10-15:30 S-212 – Pirinç Kabuğu Takviyeli Poliüretan Köpük Kompozitlerin Termal İletkenlik ve Ses Yutum Özelliklerinin İncelenmesi / Hilal Olcay S-474 – Katalizör Olarak İki Boyutlu Tabakalı Yarıiletken
Malzemelere Tutturulmuş Geçiş Metal Nanopartikülleri / Merve Aksoy
S-285 – P-N Köprülü Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi / Ceylan Mutlu Balcı S-276 – Oksalik Asidin Struvit Kristalizasyonuna Etkisinin İncelenmesi / Nurseli Görener
15:30-15:50 S-303 – Yüksek Katı Madde İçeriğine Sahip Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu / Özlem Yılmaz S-247 – Yumuşak Çelik Üzerindeki Dodesilbenzensülfonat Katkılı Polipirol Kaplamanın Asidik ortamlarda Korozyon Koruma Davranışı  / Bülent Zeybek S-475 – Modifiye Biginelli Reaksiyonları Üzerine Çalışmalar / Mustafa Kemal Gümüş S-092 – Kimyasal Savaş Ajanları / Gökçe Topyay
15:50-16:00 Çay-Kahve Arası
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayfer Saraç Özkan Oturum Başkanı: Doç. Dr.Bülent Zeybek Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap Beşli   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şule Dinç Zor
16:00-16:20 S-432 – Suzuki Eşleşme Reaksiyonları İçin Poli(2-((Furan-2-Ilmetilen)Amino)-5-Nitrofenol)’ Den Türetilmiş Palladyum Nanokatalizörü / Nuray Yılmaz Baran S-027 – Kömürden Metanol Üretimi-Pilot Tesis Uygulaması / Ufuk Kayahan S-197 – Tiyoamid Grubu İçeren Bazı Heterosiklik Ligandların Bizmut(Iıı) Halojenür (Bix3; X: Cl, Br Ve I) Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi / İbrahim İsmet Öztürk S-246 – Polimer/Karbon Nanotüp Modifiye Elektrot İle Voltammetrik Vanillin Tayini / Çağrı Koçak
16:20-16:40 S-262 – Lastik Endüstrisinde İplik Üretimi ve Rfl Kaplamaları / Adem Karaman S-088 – Pet Atıklarından Poliester Poliol Sentezi Ve Rijit Poliüretan Köpüklerde Kullanımı / Kerim Can Ünlü S-376 – 2-Hidroksiantrakinon Sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri / Gizem Demir S-284 – Soğuk Pres Ruşeym Yağının Rafine Ayçiçek Yağı ile Tağşişinin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analiz Yaklaşımına Dayalı Senkron Floresans Spektroskopi Yöntemlerinin Geliştirilmesi / Fatma Nur Arslan
16:40-17:00 S-415 – Oksijen Salınımlı Biyomürekkepler / Ahmet Erdem S-373 – Doğal Elyaf Takviyeli Poliüretan Kompozitler / Semih Akbay S-371 – Tio2/Zeolit Kompozit Malzemesinin Sentezi ve Katalitik Aktivitesinin Araştırılması / Bensu Tavşanlı S-396 – Farklı Derişimlerdeki Vanadyum(Iıı) Çözeltisinin Asidik Ortamda Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi / Nilüfer Koçyiğit
17:00-17:20 S-458 – Fotokimyasal Olarak Hazırlanan Fe2O3 Nanoparçacıkları Beraberinde Boyar maddelerin
Fotokatalitik Degradasyonunun İncelenmesi / Hicret Kırtay
S-461- Glikol Akrilat Modifiye Kitosan Esaslı Mukoadezif Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Sentezi ve Karakterizasyonu / Mehmet Koray Gök S-454 – Mezogözenekli Silika Nanopartiküllerle Sulu Çözeltiden Cu(II)’nin Adsorpsiyon Çalışmaları / Birsen Ş.Oksal S-346 – Amiloid beta proteininin tayini için Eu(III) etiketin kullanıldığı zaman gecikmeli floroimmünoassay yönteminin geliştirilmesi / Derya Koyuncu Zeybek
17:20-18:30 POSTER OTURUMU 2 (POSTER ALANI) (Poster listesi için tıklayınız.)
18:30-22:00 Kongre Gala Yemeği:
Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri Hareket 
 
13 Eylül 2019 Cuma
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel 
09:00-09:50 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Ersöz
Blok Kopolimerler Kullanılarak Kontrollü Nanoyapılar ve Uygulamaları
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Durmaz Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şah İsmail Kırbaşlar   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Devrim Atilla   Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk
09:50-10:10 S-419 – Metal Nanopartiküllerin Hazırlanmasında Temel Deneysel Faktörler Arasındaki Etkileşimi Gösteren İstatistiksel Analitik Bir Tasarım ve Analiz / Ali Serol Ertürk S-287 – Mikrodalga Yardımıyla Sodyum Borhidrür Beslemeli Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi İçin Pd/Cnt-G Hibrit Destekli Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu / Arife Uzundurukan S-286 – Mono-Amino (Primer / Sekonder) Siklotrifosfazen Bileşiklerinde P-Cl Bağlarının Reaksiyon Verme Yatkınlığı / Duygu Palabıyık S-450 – Bakır (II) ağır metal iyonlarının gideriminde Polianilin/Biyokömür kompozit malzemenin sentezi ve doğrusal olmayan model ile modellenmesi / Halime Yakışık
10:10-10:30 S-152 – Yüzeye Adsorbe Olmuş Yıldız Mimarili Polistiren Tabakalarının Yapısı / Makbule Kırevliyası S-369 – Farklı Azot Kaynakları Kullanarak Bor Nitrür Kuantum Noktaların Sentezi / Esranur Budak S-322 – Siyah Fosfor/Mezogözenekli Grafitik Karbon Nitrür Hibriti Üzerine Tutturulmuş Agpd Alaşım Nanopartiküllerinin Amonyak Boran Dehidrojenlenmesinde Katalitik Etkinliği / Sibel Eken Korkut S-403 – Türkiye’De Yetiştirilen Nane (Mentha Spp.) Bitkisinden Mentol Eldesi / Cenk Subutay
10:30-10:50 S-277 – Manyetik Alan Duyarlı Mikrojel-Lipozom İlaç Taşıyıcı Salım Sisteminin Meme Kanseri Tedavisinde Uygulaması ve Çevre Dokulardaki Sitotoksik Etkileri / Damla Ülker S-375 – Üçlü Kuantum Nokta Sistemlerinin Sentezi ve Biyoteknolojide Kullanımı / Caner Ünlü S-385 – Paraben Substitüe Dispirobino Spermin Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Biyosensör Cihazı ile Dna’Ya Bağlanma Aktivitelerinin İncelenmesi / Perihan Kizilkaya S-026 – Bursa’Da Yetiştirilen “Imperial Star” Enginarın Farklı Kısımlarının Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi / Seda Kayahan
10:50-11:10 S-478 Borik Asit ve Ayçiçek Yağında Poliüretanların Sentezi ve Karakterizasyonu / Soner Öztürk S-291 – Radyoişaretli Teranostik Ajanların Sentezinde Nanosupramoleküler Yaklaşım / Sarvinaz Hajiyeva S-410 – Formik Asitin Dehidrojenasyonu İçin Z-Şemalı Heteroeklem Yapılı Yeni Bir Hibrit Fotokatalizör Olarak Grafitik Karbon Nitrür/Gümüş Fosfat/Gümüş-Paladyum (Ag3Po4/G-C3N4@Agpd) Nanokompoziti / Orhan Altan S-250 – Habis Tümörlü Vakalarda Ac-225 Partiküllerinin Uygulanmasına Yönelik Temel Bir Protokol: Hedefli Peptidlerin Radyoişaretlenmesi ve Analizi / Burcu Uçar
11:10-11:30 Çay-Kahve Arası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Ersöz
11:30-12:10 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel  
Metal-Organik Kafes Yapılar: Sentez ve Uygulamaları
12:10-12:50 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Emre Dölen   
Kimya tarihinden kesitler
  SALON A SALON B SALON C SALON D
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dolunay Şakar Daşdan Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yavuz Salt Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Erdoğmuş  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevgi Kocaoba  
12:50-13:10 S-348 – Aptamer Tabanlı Nanobiyosensör Uygulamaları / Ezgi Kıvrak S-447 – Gıda ambalaj nanokompozit filmlerinin sentezlenmesi, antimikrobiyal ve migrasyon özelliklerinin incelenmesi / Gülay Baysal S-308 – Nitrobenzen Sensörü İçin Pipemidik Asit İle Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi Ve Yapılarının Aydınlatılması / Güneş Günay Sezer S-337 – Ni Katkılı Zno İnce Filminin Büyütülüp, Fotokatalitik Davranışlarının İncelenmesi Tuba Yetim
13:10-13:30 S-464 Rezorufin Temelli Aktive Edilebilir Fotodinamik Terapi Ajanları / Safacan Kolemen S-384 – Metal/Metal Oksit Yüzeyler Kullanılarak Etiketsiz Aptamer Tabanlı Biyosensörlerin Geliştirilmesi / İrem Aydin Kirlangiç S-145 – Karboksilik Asit Grubu İçeren Co(Iı)-Ftalosiyanin Katkılı Nano TiO2 İle Organic Boyar Maddelerin Fotokatalitik Parçalanması / Semih Gördük S-430 – Kitosan-Diyatomit Kompoziti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Kurşun Gideriminin Araştırılması / Zeynep Mine Şenol Hasdemir
  SALON A
13:30-13:50 KONGRE DEĞERLENDİRMESİ
14:00-19:00 Tekne Turu